h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

Iedere Hilversumse buurt behoudt zijn wijkagent. De wijkagent is makkelijk aanspreekbaar. Wijkagenten besteden 80% van hun tijd aan wijk en buurt werk. De meest toegevoegde waarde aan een veilige buurt is een sterke sociale controle.

Zoveel mogelijk Hilversummers die kunnen werken, helpen we om aan de slag te gaan. Als er voor werkzoekenden niet genoeg banen op de reguliere arbeidsmarkt beschikbaar zijn, creëren we maatschappelijke banen.

Sociale basisinfrastructuur welzijnswerk is verantwoordelijkheid gemeente. Professionele wijkopbouwwerkers zijn nodig om samenleven te bevorderen en voegtijdig (gezondheids) problemen te signaleren. Ruimte voor nieuwe aanbieders, bv. buurtverenigingen en coöperatieven.

Om wonen duurzamer en milieuvriendelijker te maken, wordt bij corporaties en bouwbedrijven afgedwongen dat zij duurzaam bouwen. Er worden afspraken gemaakt om bestaande bouw beter te isoleren zodat energierekeningen voor bewoners lager worden. 

Werken moet lonen: Dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan, en er uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk. Re-integreren is niet vrijblijvend, onwil is geen reden om je aan arbeid te kunnen onttrekken.

Werklozen boven de 55 jaar moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Werklozen die aantoonbaar moeite hebben gedaan om een baan te vinden, maar daar niet in geslaagd zijn, kunnen worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Als alternatief zouden zij zich maatschappelijk kunnen inzetten.

In de openbare ruimte wordt nadrukkelijker rekening gehouden met, mensen met rolstoel, rollator of kinderwagen. Als straten opgeknapt worden wordt hier rekening mee gehouden en daar waar melding wordt gemaakt van problemen worden deze opgelost.

SP-Hilversum pleit voor een verhoogd wijkbudget en meer budgetten ten behoeve van wijkontwikkeling, verenigingsleven en vrijwilligerswerk. De wijk is bindmiddel tussen betrokken bewoners; de wijk is de plek voor de zorg voor mensen; de wijk is budgethouder voor beheer en onderhoud; de wijk is spil in veiligheid en leefbaarheid.

Professionele brandweerlieden houden zich bezig met het redden van mens en dier, het bestrijden van brand, het verlenen van hulp bij ongevallen en brandveiligheid. Taken zijn ook voorlichting en controle ter voorkoming van brand en rampen. Er komt een proef met een wijkbrandweerman.

WMO

Laagdrempelige initiatieven op het gebied van zorg en welzijn worden gestimuleerd op buurt- en wijkniveau. Inwoners die professionele nodig hebben worden geholpen volgens het concept: Één plan, één gezin, één regisseur. Eén dossier waarbij privacy en maatwerk centraal staan.

SP-Hilversum dringt aan op het bouwen van meer sociale huurwoningen. In Hilversum is een groot tekort aan huurbare woningen en een enorm overschot aan leegstaande panden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn veel te lang.

SP-Hilversum wil dat Hilversum streng controleert op illegale woningsplitsing. Het convenant woningsplitsing is de richtlijn. Bij nieuw te splitsen woningen wordt getoetst of dit wel kan en tegen illegale huisjesmelkers wordt hard opgetreden.

Voor mensen die (tijdelijk) geen reguliere baan kunnen vinden kan een werkervaringsplek uitkomst bieden. Een werkervaringsplek is bedoeld als tussenstap naar gewoon werk, daarom moet het kort duren. 

De SP-Hilversum wil het aantal koopzondagen beperkt houden omdat het voor werknemers en kleine zelfstandigen belangrijk is dat er een gezamenlijke dag is waarop de winkels in meerderheid gesloten zijn. Extra koopzondagen bevoordelen het grootwinkelbedrijf ten opzichte van de kleine middenstanders. Gebleken is dat voor de kleine middenstander en zelfstandigen extra koopzondagen nauwelijks leiden tot meer omzet, maar winkeliers wel vaker in hun winkel staan om hetzelfde te verdienen.

U bent hier