h

8. Leren

Ieder kind in Hilversum verdient goed onderwijs. Elke ouder moet erop kunnen rekenen dat zijn of haar kind in de buurt naar school kan en daar goed onderwijs krijgt in klassen van een acceptabel formaat.

Niet alleen de ouders die zich het eerste melden, maar alle ouders verdienen de kans om hun kind bij hun favoriete school geplaatst te krijgen. Dat is eerlijk en zo voorkomen we ongelijkheid vanaf de start van de schoolloopbaan van kinderen.

U bent hier