h

GEMEENTEBESTUUR

25 april 2022

Problemen aanpakken, en snel!

De SP wil graag meer duidelijkheid over de lopende formatie. Er zijn veel zaken die snel moeten worden aangepakt.

Lees verder

Na vragen SP: Mogelijk toch plek voor oliebollenkraam

Er is nog niks definitiefs - de onderhandelingen zijn nog gaande - maar er liggen in ieder geval opties op tafel. En dat is beter dan helemaal niets, vertelt Bertus Donks van de bekende oliebollenkraam, die de voorbije jaren vlakbij Gooiland stond.

Lees verder
10 november 2021

Over de begroting Hilversum 2022

Foto: n.a. / pixabay

De integrale tekst van de SP Hilversum e.o. op de Programmabegroting 2022 van de gemeente Hilversum.

Lees verder

Zorgen over het aantal ambtenaren in Hilversum

O.a. de SP maakt zich grote zorgen over het tekort aan ambtenaren in Hilversum

Lees verder

Stop oude politiek van de bestuurderslobby MRA

Meer regionale lobby door bestuurders betekent minder lokale democratie. Een sterke regionale lobbyclub is helemaal niet nodig, omdat we provinciale besturen hebben voor overkoepelende zaken. Plannen voor een stadsprovincie zijn in het verleden al afgeschoten in referenda. Maar de bestuurders van de Metropool (MRA) laten het er niet bij zitten. Ze willen meer directe invloed over woningbouw, over verkeer, luchtvaart, het aantrekken van internationale bedrijven, ‘energietransitie’  en nog meer. Dat zijn allemaal onderwerpen met grote gevolgen voor bewoners.

Lees verder
18 april 2021

Stop de oude politiek van de bestuurderslobby

Foto: SP Hilversum

Het is een wonderlijk en misplaatst plan. Terwijl landelijk openheid en transparantie in het bestuur wordt bepleit, komt uit onze regio een voorstel om een ondemocratische bestuurdersclub te versterken, dat gaat lobbyen in Den Haag en vooral in Europa. Tenminste, dat willen bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), met als voorzitter de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Zij en haar collega’s spiegelen zich graag aan grote Europese steden als Londen of Parijs. Het belooft weinig goeds. Bestuurders pakken meer macht, bewoners hebben het nakijken.

Lees verder

Hilversum overweegt aanstelling integriteitscoördinator

In april 2019 deed Bianca Verweij (SP) een integriteitsmelding over een wethouder bij de burgemeester én de gemeentesecretaris. Een paar dagen later volgde een groep van 22 inwoners. Er volgde een screening, een vervolgonderzoek en Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) stelde een lijvig rapport op over de het handelen en wandelen van de wethouder. De wethouder overleefde een motie van wantrouwen maar vertrok enkele maanden later alsnog uit zichzelf.

Lees verder
11 juli 2020

Wie bepaalt de toekomst van Hilversum?

Foto: Hilversum

Op 1 juli werd door de gemeenteraad van Hilversum een burgerinitiatiefvoorstel  aangenomen. Het was de eerste keer dat een door de inwoners ingediend voorstel werd behandeld. De raad stemde unaniem voor. Het kostte de raad vier lange avonden van debat om tot dat oordeel te komen, en de tekst werd behoorlijk - en grotendeels onnodig - herschreven. Maar het doel van de inwoners werd bereikt en dat is een grote stap voorwaarts. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier