h

GEMEENTEBESTUUR

Hilversum overweegt aanstelling integriteitscoördinator

In april 2019 deed Bianca Verweij (SP) een integriteitsmelding over een wethouder bij de burgemeester én de gemeentesecretaris. Een paar dagen later volgde een groep van 22 inwoners. Er volgde een screening, een vervolgonderzoek en Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) stelde een lijvig rapport op over de het handelen en wandelen van de wethouder. De wethouder overleefde een motie van wantrouwen maar vertrok enkele maanden later alsnog uit zichzelf.

Lees verder
11 juli 2020

Wie bepaalt de toekomst van Hilversum?

Foto: Hilversum

Op 1 juli werd door de gemeenteraad van Hilversum een burgerinitiatiefvoorstel  aangenomen. Het was de eerste keer dat een door de inwoners ingediend voorstel werd behandeld. De raad stemde unaniem voor. Het kostte de raad vier lange avonden van debat om tot dat oordeel te komen, en de tekst werd behoorlijk - en grotendeels onnodig - herschreven. Maar het doel van de inwoners werd bereikt en dat is een grote stap voorwaarts. 

Lees verder
30 maart 2020

Nu is het moment voor een lokaal mediafonds!

Foto: SP Hilversum / Bianca Verweij

Lokale en regionale kranten zoeken steun om de coronacrisis te overleven. Dit kopt de NOS op 25 maart. De SP vindt dat het nu het moment is een lokaal mediafonds in het leven te roepen.

Lees verder

SP blijft zitten tijdens staande ovatie bij afscheid wethouder Jaeger

Wethouder Wimar Jaeger nam aan het eind van de gemeenteraadsvergadering op 4 maart 2020 afscheid. De wethouder kreeg na zijn afscheidsrede van de raadsleden een staande ovatie. De SP Hilversum bleef echter zitten.

Dit was niet uit disrespect. Wimar had geen slechte afscheidsspeech gegeven en mag ook waardig afscheid nemen. Ook de SP Hilversum will graag verder en niet bij het verleden stil blijven staan.

Een staande ovatie was voor de SP echter nog een brug te ver. We zijn erg vergevingsgezind, maar hiervoor was het echt nog te vroeg.

Lees verder
4 februari 2020

Nieuwe commissieleden: Jan Peter Otto en Ruud Ruijer

Foto: SP

Op 29 januari zijn twee nieuwe SP fractieleden door burgemeester Pieter Broertjes tot commissielid benoemd : Jan Peter Otto and Ruud Ruijer. 

Lees verder

Hilversumse politiek heeft respect voor beslissing Jaeger, SP noemt het ’goed nieuws’

Voor de SP is het vertrek van wethouder Wimar jaeger goed nieuws.

In september 2019 had de SP het vertrouwen in de wethouder al opgegeven. De motie van wantrouwen die werd ingediend haalde het niet, maar het vertrouwen was daarmee niet hersteld.
Het vertrek van de wethouder wordt daarom gezien als een goede stap.

Lees verder
13 januari 2020

Fractie nieuws

De gemeenteraadsfractie van de SP Hilversum heeft zin in 2020! Niet in de laatste plaats omdat er veel, heel veel werk te verzetten is. Diverse ontwikkelingen vragen aandacht.

Lees verder

Pierre van Rooden nieuwe fractievoorzitter SP Hilversum

Pierre van Rooden is de nieuwe fractievoorzitter van de Hilversumse raadfractie van de SP. Hij neemt de taak over van Bianca Verweij, die de functie meer dan tien jaar bekleede. Bianca blijft aan als gemeenteraadslid en blijft woordvoerder op zorg en welzijn. 

Zie ook: Nieuwe fractievoorzitter voor Hilversumse SP: Van Rooden vervangt Verweij

Lees verder

Pagina's

U bent hier