h

VLUCHTELINGEN

Mensen in nood moeten geholpen worden. Het is onacceptabel dat er een tekort is aan opvangplekken om mensen te begeleiden naar werk, woningen en zorg. Onderwijs is het middel om mensen vooruit te helpen in de samenleving. 

Al jaren geeft de SP Hilversum aan dat de crisisopvang voor mensen die dat nodig hebben een tekort aan plekken heeft. Het duurde even voordat dit toegegeven werd maar in december 2014 was het zover. Het is erkend, er zijn meer opvangplekken en begeleding nodig. Een onderzoek naar de opvang loopt nog. Bed, bad, brood en begeleiding worden gegarandeerd.

27 maart 2018

Voor Elkaar: SP open brief speerpunten 2018-2022

Foto: SP

Aan de nieuwe raad van Hilversum,

Lees verder

Vluchtelingen nemen eerste Taalkit in ontvangst

In december is de Taalkit Dutch gelanceerd in Hilversum. Vrijwilligers die Nederlands aanbieden in opvangcentra en bibliotheken worden daar binnenkort bij ondersteund door de Taalkit Dutch, een initiatief van Oefenen.nl. Bibliotheek Hilversum start met een pilot in het AZC in Crailo.
Lees verder

Kuda uit Hilversum hoeft vliegtuig niet in

Kuda Matungamire woont al 8 jaar bij zijn oom en tante in Hilversum. Als 13-jarige kwam hij uit Zimbabwe bij hen wonen omdat zijn oma de zorg niet meer aankon. Er loopt een procedure om hem uit te zetten naar Zimbabwe. Kuda wil niet terug, zijn leven is hier.Lees verder
4 december 2015

Hogere vergoeding voor vluchtelingenopvang

De opvang van vluchtelingen in de regio Gooi en Vechtstreek komt langzaam op gang. Niet alles gaat op dit moment nog soepel – er is enige onrust geweest onder vrijwilligers en de grootschalige opvang waar de gemeente eerst op inzette gaat niet door.Lees verder

Goed bedacht zijn op uitdagingen die volgen na opvang

De vluchtelingen brengen de problemen van ver weg dicht bij huis. Vluchtelingen in Hilversum zijn welkom, maar over hoe dan verder moet goed nagedacht worden. Dat is de kritische kanttekening die wethouder Arjo Klamer deze week plaatst in zijn blog.Lees verder

Veel steun voor vluchtelingenopvang

Een ‘opvangverbond’ van gemeenten en maatschappelijke partijen uit Gooi- en Vechtstreek (incl. Eemnes) gaat zorgen voor een snelle opname van asielzoekers in de regio. Daarbij gaat het vooral om plaatsing in bestaande, leegstaande gebouwen.  Lees verder
10 september 2015

Gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek gaan vluchtelingen opvangen

De SP is niet blind voor de problematiek van de vluchtelingen en wil mensen in nood helpen. Enerzijds moet het Rijk in overleg gaan met andere Europese landen over de vluchtelingenstroom. Anderzijds moeten we vluchtelingen die hier komen een menswaardige opvang bieden.Lees verder

Kleinschalige opvang in overleg met de buurt

Opvangverbond vluchtelingen Gooi en Vechtstreek
Kerken, scholen, sportverenigingen en omroepen. Zij gaan een belangrijke rol spelen bij de opvang van honderden asielzoekers in het Gooi. Hilversum heeft met buurgemeenten een zogenoemd “opvangverbond” gesloten. Door Frans Regtien. Lees verder

’Je zal 1600 nieuwe buren krijgen’

Je zal in een klap 1600 nieuwe buren krijgen. Of driehonderd. Ik begrijp heel goed dat daar weerstand tegen is’’, zegt fractievoorzitter Bianca Verweij. ,,Het is zaak dat we goed kijken of een vluchtelingenopvang past. Hoe zit het met scholen, financiën, infrastructuur? Lees verder

Hilversum kijkt naar locatie voor opvang asielzoekers

Voor opvang van asielzoekers in de regio is een grote, centrale opvangplek nodig. Alleen dan kunnen leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd. Als centrale opvangplek is er vooralsnog maar één serieuze optie: de leegstaande Kolonel Palmkazerne op Crailo. Lees verder

Pagina's

U bent hier