h

ONDERNEMEN

Citymarketing

Er moet geen geld meer naar citymarketing. De SP is niet tegen het promoten van de stad, maar vindt dat prioriteit moet gaan naar ander zaken: zorg, welzijn, klimaat, en betaalbaar wonen. We zijn blij met extra bedrijvigheid, zeker als het werkgelegenheid oplevert. We moeten echter niet proberen te wedijveren met Utrecht en Amsterdam, maar een eigen visie ontwikkelen, waarbij niet in eerste instantie de aandacht moet gaan naar de vestiging van grote bedrijven.
 

Lees verder

Na vragen SP: Mogelijk toch plek voor oliebollenkraam

Er is nog niks definitiefs - de onderhandelingen zijn nog gaande - maar er liggen in ieder geval opties op tafel. En dat is beter dan helemaal niets, vertelt Bertus Donks van de bekende oliebollenkraam, die de voorbije jaren vlakbij Gooiland stond.

Lees verder
10 november 2021

Over de begroting Hilversum 2022

Foto: n.a. / pixabay

De integrale tekst van de SP Hilversum e.o. op de Programmabegroting 2022 van de gemeente Hilversum.

Lees verder

’Ondernemers mijden nu Klein Istanbul’

De winkeliers rond Larenseweg in Hilversum zijn het niet eens met de bagataliserende uitleg van de wethouder, maar nodigen hem wel uit voor kop Marokkaanse thee. De Sp heee=ft vragen gesteld.

Lees verder

SP trekt opnieuw aan de bel over nieuwe plek voor oliebollenkraam

Bianca Verweij vraagt het college opnieuw met spoed een plek te vinden voor oliebollenbakkers Martin en Bertus Donks.

Lees verder

ragen fractie SP na geuite onvrede en zorgen driehoekondernemers

Volgens de SP moet de gemeente zich als goede verhuurder gedragen, maar doet ze dat niet. O.a. huurverhogingen in coronatijd en slecht onderhoud zijn aan de orde.

Lees verder

Geen plek meer in Hilversum voor oliebollenbakkers Martin en Bertus.

De oliebollenkraam is zijn plek kwijt door de verbouwing bij Gooiland. De SP vroeg de wethouder zich in te zetten voor een nieuwe plek, bvop de Kerkbrink.

Lees verder
27 maart 2018

Voor Elkaar: SP open brief speerpunten 2018-2022

Foto: SP

Aan de nieuwe raad van Hilversum,

Lees verder
6 februari 2018

Geef het zwembad in Kerkelanden een kans

Foto: Shiva de Winter

Op het industrietrein Kerkelanden staat al een tijdje een gebouw leeg.  Ondernemer Shiva de Winter heeft er nu het plan om er een instructiezwembad  te vestigen. Hij heeft het geld. Hij heeft een locatie. Hij heeft kennis van zaken Enige probleem: de gemeente heeft er geen zin an.

Lees verder
6 februari 2018

SP in de Buurt: Hilversum Zuid

Foto: SP

Afgelopen twee zaterdagen was de SP-Hilversum op pad in Hilversum Zuid om te horen wat mensen van hun buurt vinden. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier