h

ONDERNEMEN

17 januari 2008

Toch subsidie?

Gisteren heeft wethouder Rensen een brief gestuurd aan de raad met betrekking tot de lokale omroep. De brief gaat voor een deel over mogelijkheden voor de toekomst, en voor een deel over de uitvoering van het raadsbesluit van eind vorig jaar. Met name dat laatste deel was voor ons nogal een verrassing. De raad heeft nl. besloten om de subsidie stop te zetten en vervolgens geld te reserveren voor een sociaal plan voor de medewerkers van omroep Hilversum. Belangrijke reden voor het stopzetten van de subsidie was dat de raad er geen vertrouwen in had dat Raad van bestuur en directie in staat waren om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen. Voorafgaande aan de raadsvergadering waarin het besluit tot stopzetten van de subsidie is genomen, is herhaaldelijk bij Omroep Hilversum aangedrongen op verandering op bestuurlijk niveau.

Lees verder
29 december 2007

Hilversum krijgt nieuw poppodium

Tijdens de raadsvergadering van 6 december is opnieuw beslist over het nieuwe poppodium voor Hilversum, de Vorstin. Dat was noodzakelijk geworden doordat de kosten voor dit bouwproject fors hoger bleken uit te komen dan vooraf door twee onafhankelijke bureaus geraamd. De SP vindt een poppodium van groot belang voor Hilversum en heeft ingestemd met een extra krediet van 2,5 miljoen.

Lees verder
22 oktober 2007

Omroep Hilversum

Afgelopen donderdag werd het door Pieter Landman geschreven rapport over de lokale omroep gepresenteerd aan de commissie economie van de Hilversumse gemeenteraad. Het was geen vrolijk rapport. Heel kort samengevat komt het er op neer dat de heer Landman er geen vertrouwen in heeft dat het ooit nog goed gaat komen met Omroep Hilversum. Zijn advies is om er zo snel mogelijk mee te stoppen en een nieuwe omroep een kans te geven.

Lees verder
15 september 2007

Groeten uit Bhutan

Als gemeenteraadslid voel ik mij een bevoorrecht mens. Om – vrij naar de woorden van Karel Glastra van Loon – niet mokkend aan de kant te hoeven staan, maar ook daadwerkelijk wat te kunnen doen voor je stad is een privilege. Natuurlijk, met enige regelmaat is het razend frustrerend als er tussen droom en daad weer eens talloze wetten en praktische bezwaren blijken te staan. En hoe het toch mogelijk is dat die andere 33 raadsleden (de 3 van de SP uiteraard uitgezonderd) het zo vaak met me oneens zijn is me ook een raadsel. Maar: er lukt gelukkig ook veel, zoals deze week nog bleek met buurthuis De Geus. En zo af en toe krijg je de kans dingen te doen die anders nooit op je pad zouden zijn gekomen. Geïnterviewd worden door journalisten uit Bhutan bijvoorbeeld.

Lees verder
9 april 2007

De verleiding

 In het collegeprogramma staat dat dit college kiest voor een sociaal en solidair Hilversum en dat er extra wordt ingezet op de ondersteuning van de kwetsbaren in Hilversum. Afgelopen week heeft het college alweer duidelijk gemaakt dat dat geen loze belofte is.

Lees verder
17 maart 2007

TV Hilversum moet blijven!

De gemeente Hilversum moet subsidie blijven geven aan de lokale omroep, dit is althans de mening van de SP en de PvdA. Hier zijn nogal wat redenen voor aan te voeren. Allereerst verzorgt de lokale omroep een informatievoorziening van de gebeurtenissen en discussies in u en onze straat, buurt en wijk. Dit is zeker in een tijd, waarin lang niet iedereen (helaas) de krant meer leest heel hard nodig. Op een eenvoudige manier kunnen de maatschappelijke en politieke discussies van Hilversum in de huiskamer gebracht worden. Dat lijkt ons een welkome aanvulling op de huidige dag- en weekbladen, zoals de Gooi- en Eemlander en de Gooi- en Eembode.

Lees verder
8 februari 2007

SP pleit voor gratis museumdag

De Hilversumse SP heeft tijdens de raadsvergadering van 7 februari samen met de VVD een motie ingediend om Museum Hilversum een of meer dagen per maand gratis toegankelijk te maken. Wethouder Erik Boog nam de motie over, zodat de Raad nu binnen drie maanden een voorstel krijgt om een bezoek aan Museum Hilversum gratis te maken.

Lees verder
28 november 2004

UPC doet een nieuwe poging

Zoals je onderstaand kunt lezen, mag UPC de kabeltarieven in Hilversum voorlopig niet verhogen. Dat wil zeggen, een verhoging met het prijsindexcijfer per 1 januari is wel toegestaan. UPC zou UPC niet zijn als ze dat niet zouden doen. Dat wordt dus en prijsverhoging van zo'n 3%. Dat UPC zich niet zomaar neerlegt bij een uitspraak van de rechter bewijst het feit dat ze afgelopen week de wethouder hebben uitgenodigd om eens te komen praten over verdere tariefsverhogingen. Tot ons grote vreugde heeft de wethouder te kennen gegeven niet met UPC te willen praten. Volgens de wethouder is er geen enkele reden om de prijs verder te verhogen.

Lees verder
30 oktober 2004

Jan Marijnissen alweer in Hilversum!

Op woensdag 17 november aanstaande vinden er opnames plaats van de Nationale NieuwsQuiz. Namens de SP nemen Jan Marijnissen, Ewout Irrgang en Renkse Leijten (ROOD) het op tegen een team van de PvdA o.l.v. Wouter Bos. De opnames vinden plaats in het AKN gebouw (publiek moet uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn).

Lees verder
13 augustus 2004

"Want wij zijn tegen lastenverhogingen"

Bovenstaande uitspraak is afkomstig van wethouder Kreugel (Leefbaar Hilversum) en is gedaan nadat de rechter heeft bepaald dat UPC de tarieven voor de kabel in Hilversum dit jaar niet mag verhogen. De wethouder vindt dat de burger al genoeg betaald.

Lees verder

Pagina's

U bent hier