h

WIJKEN & BUURTEN

De beslissingen vanuit het Raadhuis zijn niet langer leidend, maar de buurtinitiatieven. Bewoners kennen hun buurt als geen ander. Initiatieven vanuit buurten worden van harte ondersteund. 

SP Wethouder Klamer zet zich in voor sterkere en veiligere buurten. De zeggenschap van Hilversummers op hun directe woon- en leefomgeving is groter geworden door het invoeren van buurtrechten en het recht om de gemeente uit te dagen. De buurthuizen komen in beheer van de Hilversummers. Zorg- en beheertaken worden meer in de nabijheid van de inwoners georganiseerd, waarbij groepen inwoners ook zelf voorzieningen kunnen organiseren.

SP Hilversum kerstactie tegen verhuisplannen Hoogvliet in Hilversum Zuid

Een delegatie van de fractie was donderdagmiddag 23 december 2021 te vinden in winkelcentrum Chtaham/Hilversum Zuid om actie te voeren tegen de verhuisplane van Hoogvliet naar de Stam Garage. Ze hadden een bord met een kerstwens voor de Hoogvliet directie bij zich.

'De grootste wijsheid is wijs zijn op het juiste moment. Stop verhuisplannen. Dat scheelt Hoogvliet geld en inwoners irritatie. Een voorspoedig 2022 gewenst'.

Lees verder

SP Hilversum kerstactie tegen verhuisplannen Hoogvliet in Hilversum Zuid

Een delegatie van de fractie was donderdagmiddag 23 december 2021 te vinden in winkelcentrum Chtaham/Hilversum Zuid om actie te voeren tegen de verhuisplane van Hoogvliet naar de Stam Garage. Ze hadden een bord met een kerstwens voor de Hoogvliet directie bij zich.

'De grootste wijsheid is wijs zijn op het juiste moment. Stop verhuisplannen. Dat scheelt Hoogvliet geld en inwoners irritatie. Een voorspoedig 2022 gewenst'.

Lees verder
10 november 2021

Over de begroting Hilversum 2022

Foto: n.a. / pixabay

De integrale tekst van de SP Hilversum e.o. op de Programmabegroting 2022 van de gemeente Hilversum.

Lees verder

’Ondernemers mijden nu Klein Istanbul’

De winkeliers rond Larenseweg in Hilversum zijn het niet eens met de bagataliserende uitleg van de wethouder, maar nodigen hem wel uit voor kop Marokkaanse thee. De Sp heee=ft vragen gesteld.

Lees verder

ragen fractie SP na geuite onvrede en zorgen driehoekondernemers

Volgens de SP moet de gemeente zich als goede verhuurder gedragen, maar doet ze dat niet. O.a. huurverhogingen in coronatijd en slecht onderhoud zijn aan de orde.

Lees verder

SP Hilversum kraakt vraag in Burgerpanel over tweerichtingsverkeer Emmastraat

De Hilversumse fractie van de SP heeft het gevoel dat met een vraag in het Burgerpanel, met daarin de optie voor tweerichtingsverkeer in de Emmastraat, een politiek spelletje wordt gespeeld.

Lees verder
28 oktober 2021

Geen vertrouwen meer in Hoogvliet

Foto: SP

Na jaren de inwoners in de buurt te hebben genegeerd vroeg Hoogvliet in de commissie van woensdag 28 oktober of ze hun verhuisplannen naar de Stam garage even een 'akkoord' stempel konden geven. Met die goedkeuring konden ze dan wel de participatie in. De SP, en gelukkig het gros van de commissie was echter duidelijk: zonder draagvlak geen akkoord. En voor de SP is al zonneklaar dat dát er niet gaat komen.

Lees verder

Oppositiepartijen stellen artikel 41-vragen over de omgevingsvisie participatie

Zorgen bij zes oppositiepartijen, waaronder de SP, over de korte doorlooptijd van de omgevingsvisie participatie, en hoe deze is ingestoken. Daarom zijn artikel 41-vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees verder

Coalitie en oppositie bij discussie over plan Heuvellaan 50 lijnrecht tegenover elkaar

Ondanks bezwaren van buurt én ontwikkelaar kiest deze coalitie toch voor 50% kantoren en géén sociale woningbouw op de Heuvellaan.  Verderop verdwijnt een kantoorpand om 3 vill's te realiseren.

SP-raadslid Pierre van Rooden concludeert daarmee dat het college best kantoren wil als er sociale woningen voor verdwijnen, maar dat dat niet geldt als het om dure villa’s gaat. 

Lees verder
6 juni 2021

Kadernota Hilversum 2021: Dat kan anders

Foto: n.a. / pixabay

De kadernota van de gemeente Hilversum zet wederom in op groot geld voor grote projecten. Goed voor de CV van de wethouders. Maar de minima en wie afhankelijk is van zorg en welzijn komen er bekaaid vanaf. Bezuinigingen op zorg en welzijn gaan gewoon door. Als het geld voor het fysiek domein tegen de plinten van de te realiseren projecten klotst en er tegelijkertijd binnen het sociaal domein mensen verzuipen vanwege bezuinigingen dan is er iets mis. Dat moet echt anders.

Lees verder

Pagina's

U bent hier