h

WIJKEN & BUURTEN

De beslissingen vanuit het Raadhuis zijn niet langer leidend, maar de buurtinitiatieven. Bewoners kennen hun buurt als geen ander. Initiatieven vanuit buurten worden van harte ondersteund. 

SP Wethouder Klamer zet zich in voor sterkere en veiligere buurten. De zeggenschap van Hilversummers op hun directe woon- en leefomgeving is groter geworden door het invoeren van buurtrechten en het recht om de gemeente uit te dagen. De buurthuizen komen in beheer van de Hilversummers. Zorg- en beheertaken worden meer in de nabijheid van de inwoners georganiseerd, waarbij groepen inwoners ook zelf voorzieningen kunnen organiseren.

9 oktober 2017

Cameratoezicht? Éérst beleid

Gaat de gemeenteraad van Hilversum zonder meer akkoord met bevoegdheid voor de burgemeester om zonder inmenging van die raad tijdelijke camera's te plaatsen? Of bepalen we eerst een camerabeleid waarmee de rechten en privacy van de inwoners geborgd zijn?

Lees verder
6 september 2017

Verzet tegen plaatsing 4G-antennes op de Clemenskerk

Foto: CITYEDV / Pixabay

Telecom-aanbieder T-mobile is voornemens 4G-antennes te plaatsen in de Clemenskerk. Er is een vergunning aangevraagd bij de gemeente, en het lijkt erop dat de gemeente deze in een verkorte procedure gaat toekennen.

Lees verder
31 mei 2017

SP-Hilversum trots op haar wethouder

Foto: SP.nl

Op basis van weinig concrete en insinuerende kritiek vanuit de gemeenteraad is in de Gooi & Eemlander van 20 mei een beeld van onze wethouder Arjo Klamer neergezet, dat hem en de SP onrecht doet. Zijn critici suggereren dat onze wethouder zijn zaken niet voor elkaar heeft. Dat beeld is niet correct.

Lees verder

McDonald's Vreelandseweg komt er: protest mocht niet baten

De plannen voor de McDonalds aan de Vreelandseweg in Hilversum gaan door. Colaitiepartij SP Hilversum stemde tegen, maar de ChristenUnie maakte het verschil.

Zie ook: Raad zegt ja tegen McDonald's aan Vreelandseweg

Lees verder
9 maart 2017

SP tegen komst McDonald’s, maar deze komt er toch

Foto: Pierre van Rooden

Op 8 maart stemde de raad van Hilversum in met de komst van een McDrive aan de rotonde aan de Vreelandseweg. 15 raadsleden, waaronder de SP-Hilversum, stemden tegen. 19 raadsleden stemden voor.

Lees verder
22 februari 2017

Visie op het Stationsplein

In december heeft de gemeenteraad van Hilversum de visie vastgesteld voor de ontwikkeling van het stationsgebied. In januari volgde een discussieavond met inwoners. 

Lees verder
21 oktober 2016

Geen run naar Gooistad!

Met verbazing lezen we als SP de collegebrief over het bestuurskracht-onderzoek van Deloitte.

Lees verder
21 oktober 2016

Emmastraat blijft voorlopig éénrichtingsverkeer

Foto: Pierre van Rooden / Emmastraat

Het college van B&W heeft verschillende plannen om verkeersknelpunten in het centrum aan te pakken. Doel is om het centrum beter bereikbaar te maken zodat mee mensen naar Hilversum komen.

Lees verder

Nieuwe welzijn Hilversum bespaart miljoen per jaar

SP-wethouder Klamer maakt samen met het welzijnsveld afspraken voor een andere inrichting van het welzijnsbeleid. 

Is het welzijnsbeleid in Hilversum eenmaal op de nieuwe leest geschoeid, dan kost het rond een miljoen per jaar minder dan tot nu toe. Dat blijkt uit voorstellen die wethouder Arjo Klamer (participatie) woensdagavond voorlegt aan de raadscommissie samenleving.

Lees verder

Duidelijke oproep Vereniging BIK Hilversum Noord

De oproep van de Vereniging Buurtbelangen Invulling Keyplan (BIK) is simpel en duidelijk: betrek ons vanaf het eerste moment bij de plannen van het Lieven de Keyterrein. Deze oproep doen zij aan de raad, omdat de verenigde omwonenden lucht hebben gekregen van een overleg dat plaatsvindt op donderdag 21 april.

Lees verder

Pagina's

U bent hier