h

Onderzoek SP in Hilversum over buurten

26 maart 2016

Onderzoek SP in Hilversum over buurten

De SP-Hilversum is een onderzoek gestart onder de Hilversumse bewoners met als grote vraag hoe zij hun eigen buurt ervaren.

 

 

 

 

Begin maart is de enquête in het centrum van Hilversum al met succes getest.

De beleving van de woonomgeving, het groen, de speelvoorzieningen, de scholen, de winkels en diensten (gezondheid, welzijn, buurthuis) komen in de vragenlijst aan bod. Ook wordt gevraagd naar samenleven, samenleven van buurtbewoners, betrokkenheid bij de buurt, overlast van personen, vervuiling, veiligheidsgevoel en verkeersveiligheid. En daarnaast kunnen bewoners ideeën of initiatieven voor de buurt doorgeven.

De uitkomsten van de enquête komen in een rapport met actiepunten per buurt. Deze worden doorgegeven aan buurtwethouder Arjo Klamer (SP) met de vraag om er een actieplan op te maken. De inbreng is volledig anoniem, benadrukt de partij.

Naast een papieren versie, die in de buurten wordt verspreid, staat er ook een versie online:

https://hilversum.sp.nl/form/sp-buurtonderzoek

U bent hier