h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. 

Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


23 september 2018

Zorg voor de jeugd: Eerlijk loon en geen stapels papier

Door bezuinigingen op de jeugdzorg en de gemeentelijke inkoop- en aanbestedingswaanzin staat de zorg voor onze jeugd ernstig onder druk. Jeugdzorgorganisaties die nog aanspraak willen maken op geld van gemeenten of regio’s worden steeds vaker gevraagd onder de kostprijs zorg te leveren en een woud aan bureaucratie op te tuigen. Dat is onacceptabel.

Lees verder
17 oktober 2018

Uitstappen bij stations Media Park en Sportpark nog altijd niet mogelijk

Foto: Eigen foto / SP Hilversum

In december 2017 vroeg de SP samen met de LFB aandacht voor het ontbreken van een in- en uitstapservice op Station Media Park. Met Jan Distelblom, die in een rolstoel zit, lieten we in een filmpje zien hoe hij niet kan uitstappen om naar de Top 2000 te gaan. De SP vindt toegankelijkheid belangrijk en wij zien dat mobiliteit belangrijk is voor iedereen. Maar hoe staat het nu met de plannen voor een in- en uitstapservice op station Media Park? Het antwoord is niet best. De SP stelde vragen.

Lees verder
16 oktober 2018

SP tegen plan Noord-Holland voor opheffen buslijnen in Gooi- en Vechtstreek

Foto: SP / Presentatie Goudappel Coffeng

In een presentatie aan de statenleden van de provincie Noord-Holland ontvouwde adviesbureau Goudappel Coffeng een aantal ingrijpende maatregelen voor het OV in de Gooi en Vechtstreek. Om de kosten te drukken zou een hele massa buslijnen moeten worden opgeheven. 

Lees verder
3 oktober 2018

SP bezorgd over tekort aan stageplaatsen

De SP stelde vragen over stageplaatsen. We horen namelijk steeds vaker dat er een tekort is. Daarnaast is stagediscriminatie een groot probleem.

Lees verder
30 september 2018

Investeren in het midden- en kleinbedrijf moet nu!

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

In februari 2013 schreven we als SP dat de politiek in Hilversum te weinig aandacht heeft voor het Midden- en Kleinbedrijf. De SP is van mening dat kleine zelfstandigen, de marktkooplieden en het midden- en kleinbedrijf (MKB) de ruggengraat is van de economie. In hen moeten we investeren. Met het onderhouden van meer dan 15.000 banen zijn zij de echte motor van de lokale economie. Onderzoek bevestigt dat. Maar wat schetst onze verbazing? Vele miljoenen gaan naar de ‘grote’ projecten en de mediasector. Maar de investeringen in het midden- en kleinbedrijf blijven uit! Wat de SP betreft is de balans nu echt te ver doorgeslagen. Er is meer dan de mediasector!

Lees verder
25 september 2018

Ze zijn al thuis: Hilversum nu ook kinderpardongemeente

Nog geen drie weken geleden was heel Nederland in rep en roer. De kinderen Lili en Howick zouden worden uitgezet naar Armenië. Een land waarvan zij de taal amper spreken; een land waar zij nog nooit zijn geweest.

Lees verder
23 september 2018

Loondispensatie van tafel!

Foto: SP Hilversum / Leyena Zoey van der Laan

Op 6 september kwam het nieuws naar buiten dat de loondispensatieplannen van staatssecretaris Van Ark van tafel zijn. De plannen zouden betekenen dat mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon betaald konden gaan worden. De SP is blij dat het kabinet van de absurde plannen afziet.

Lees verder
18 september 2018

Fietsbeleid centrum: fietsers niet afstraffen, maar stimuleren!

Foto: SP Hilversum

Het college begon afgelopen maand met een actie om verkeerd geparkeerde fietsen in het centrum aan te pakken. Er worden sindsdien tags aan fietsen gehangen waarop is te lezen dat het college vanaf 15 september gaat handhaven. De SP vindt dit het verkeerde uitgangspunt. Fietsen moet gestimuleerd worden, niet afgestraft.

Lees verder

Pagina's