h

Foto: Daniël de Wit / SP-Noord-Holland

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. Wij zijn actief op straat, in de raad en in het college. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


6 mei 2015

VOLKSPETITIE RED DE ZORG. TEKEN NU!

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg. Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, psychische problemen of een handicap hebben, raken deze zorg kwijt. Tienduizenden mensen die in de zorg werken, verliezen hun baan of hun inkomen. De vakbonden FNV en CNV zorg en welzijn gesteund door de SP en anderen  roepen de regering daarom, middels een volkspetitie, op om de afbraak van de zorg nu te stoppen! Wat u kan doen? Laat uw stem horen en teken hier de volkspetitie!

Lees verder
18 maart 2015

Zorg om Zorg: Jeugdzorg

Foto: sp

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een belangrijke taak die we buitengewoon serieus moeten nemen. Zaken rondom feiten en aannames en privacy waarborgen alsook werkwijzen en moeten op orde zijn. Zeker omdat zaken van belang kunnen zijn bij de rechter en beslissingen op basis van rapporten van bureau jeugdzorg diep ingrijpen in gezinnen. Een rapport van het CPB geeft echter aan dat er reden is voor zorg.

Lees verder
15 maart 2015

SP MKB en leegstandstour

Donderdag 12 maart was Marnix Bruggeman SP- Noord Holland Statenlid op bezoek in Hilversum. Hij bezocht kleine ondernemers en bekeek binnenstedelijke ontwikkelingen en leegstand. Bekijk het fotoverslag en lees de tips en adviezen!

Lees verder
15 maart 2015

SP-Hilversum opent meldpunt huur te duur

Foto: sp / SP Breda

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit is het gevolg van kabinetsbeleid zoals de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Op 1 juli zullen huurders weer geconfronteerd worden met een huurverhoging.De SP krijgt steeds meer signalen dat de inkomensafhankelijke huurverhoging tot betalingsproblemen leidt bij huurders. Het kabinet weigert deze geluiden serieus te nemen. Daarom roepen wij alle huurders voor wie de huur te duur is op dit te melden.

Lees verder
15 maart 2015

Sloop verloederde panden aan Huygensstraat gestart

In december ontdekten de jongeren van ROOD  verloederde en onveilige leegstaande panden in de Geuzenbuurt. Zij zette daarom de actie: Schoon, heel en veilig? Wij dachten van niet! op.  Ze mailden de gemeente en de vroegen de raadfsractie van de SP of zij ook iets konden ondernemen.  De raadsfractie stelde daarop schriftelijke vragen. De wethouder beloofde de zaak nog eens te bespreken met de eigenaren. De officiële antwoorden moeten nog komen maar duidelijk is wel dat de sloop van de verloederde panden aan de Huygensstraat inmiddels gestart is. Goed nieuws voor de Geuzenbuurt dus!

Lees verder
9 maart 2015

Provinciebestuur serveert Fietsersbond Hilversum af. Steun SP Fietsersbond.

In november 2014 stuurde de fietsersbond Hilversum een brandbrief naar de Provinciale Staten van Noord Holland. De oversteek voor wandelaars en fietsers op de Franse Kampweg (N236) is onveilig! De bond deed enkele voorstellen en wachtte op een reactie.Lees verder
9 maart 2015

burgerinitiatief parlementaire enquete invoering euro

Foto: Sp / Sp

Hoe kan het dat regeringsleiders in 1991 een beslissing namen over een gemeenschappelijke munt tegen deskundig advies in? Wie is verantwoordelijk voor de invoering van een munt die in het leven gehouden moet worden ten koste van grote werkloosheid en armoede en op ondemocratische wijze? De euro was een slecht idee, zo heeft de SP van het begin af duidelijk gemaakt. De SP krijgt helaas steeds meer gelijk. Als econoom steunt Arjo Klamer het burgerinitiatief. Wie volgt?

Lees verder
8 maart 2015

Maatschappelijke opvang in het gooi. Tekort aan plekken en begeleiding

Hoe de samenleving omgaat met kwetsbare mensen geeft de mate van beschaving aan. Al jaren geeft de SP-Hilversum aan dat de crisisopvang een tekort aan plekken heeft. Het duurde even voordat dit toegegeven werd maar in december 2014 was het zover.Lees verder
8 maart 2015

Mantelzorg Zorg voor elkaar!

Foto: SP / sp

In het coalitieakkoord hebben we (SP/D66/VVD en het CDA) met elkaar afgesproken dat mantelzorgers en mantelzorgondersteuning extra aandacht krijgt. Niet alleen de oudere mantelzorgers maar juist ook de jongeren! De eerste stappen om dit te realiseren zijn gezet. Besloten is het mantelzorgcompliment te behouden, extra informatie en advies te verstrekken over de ondersteuning die de gemeente kan bieden op het gebied van zorg voor elkaar en de afspraak dat de gemeente zelf een mantelzorgvriendelijke organisatie wordt! We zijn op weg en we zijn ervan overtuigd dat met wat hulp van de gemeente mantelzorgers heel veel kunnen betekennen veel voor hun naasten.

Lees verder

Pagina's