h

9. Duurzaam

De heidevelden en bossen die Hilversum omringen zijn waardevol. De directe nabijheid van de natuur is voor veel Hilversummers een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid. Natuur bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het Gooi. 

SP Hilversum wil de kwaliteit van het openbaar groen in stand houden. De tevredenheid van de bewoners staat voorop. Sommige bewoners hebben aangegeven zelf een stuk groen te willen onderhouden, hier bieden wij graag ruimte voor. Openbaar groen is een beeldbepalend element in Hilversum en van groot belang voor de directe leefomgeving. Aantasting hiervan is ongewenst. De zorg voor het dierenwelzijn in het Goois natuurreservaat moet optimaal zijn. De gemeente dient alert te zijn op misstanden op het gebied van dierenwelzijn. De gedragscodes ten aanzien van flora- en faunawetgeving dienen strikt te worden opgevolgd.

U bent hier