h

Dierenwelzijn

De SP-Hilversum zorgde voor een eerste start voor een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Daar moet op worden doorgepakt. Dieren verdienen een goede behandeling. We willen een mens- en diervriendelijke gemeente. Organisaties die zich bezighouden met vervoer, opvang en welzijn van dieren moeten goed samenwerken, en de gemeente moet hen daarbij ondersteunen.

U bent hier