h

10. Verkeer

SP-Hilversum wil ruim baan geven aan de fiets door het verbeteren van de fiets-verbindingen, de stallingsmogelijkheden en de fietsveiligheid. Bestaande verkeersknelpunten moeten opgelost worden om de bereikbaarheid van Hilversum te verbeteren zonder de natuur uit het oog te verliezen.

Kinderen moeten veilig naar school kunnen en daarvoor wordt het project veiligheid rondom scholen uitgevoerd. Het vervoer voor mindervaliden en ouderen moet toegankelijk blijven. Er is een onderzoek gaande naar verlaging van de parkeertarieven rondom het centrum en in winkelgebieden, met de intentie het parkeren in de schil rond het centrum na 19.00 uur gratis te maken.

U bent hier