h

Vervoer

Niet iedereen is in staat om op eigen gelegenheid bij ziekenhuis of huisartsenpost te komen. Ouderen en chronisch zieken moeten een beroep kunnen doen op de gemeente wanneer zij vervoer naar het ziekenhuis of een huisartsenpost nodig hebben.

U bent hier