h

VERKEER EN VERVOER

Vliegveld Hilversum

Het vliegveld Hilversum heeft, als enige kleine vliegveld in de Randstad, een meerwaarde. Dat moet je niet te snel slopen en vervangen door een woonwijk, simpelweg omdat je zoveel mogelijk wilt bouwen. Het verdwijnen van het vliegveld kan leiden tot meer drukte, overlast van vliegverkeer van Schiphol, en aantasting van de omliggende natuur en het stiltegebied. 
 

Lees verder

Wegen

Verder uitbreiden van het wegennet in Hilversum kan niet. Nieuwe wegen en meer asfalt is geen optie, want schaadt de natuur. De SP is dan ook tegen een weg op of onder de hei.

Bestaande wegen anders gebruiken kan wel, maar zeker niet door woonwijken.

Van de Erfgooiersstraat een doorgaande weg maken is een slecht plan - de wijk kan zoveel verkeer niet aan.

Lees verder

Kleine spoorbomen

Het veiligheidsprobleem bij de kleine spoorbomen moet worden opgelost. De kleine spoorbomen mogen in geen geval afgesloten worden voor verkeer als er geen fatsoenlijk alternatief is.

Lees verder

Veilige zones

De veiligheid van kinderen staat altijd voorop. De omgeving van speelruimten en schoolpleinen moeten verkeersveilig worden ingericht voor de kinderen. 

Lees verder

Bereikbaarheid

Verkeersproblemen leiden tot veel vertraging, ergernis en economische schade. Hilversum moet goed bereikbaar zijn. De aanvoerwegen van en naar Hilversum moeten beter op elkaar afgestemd worden.

Lees verder

Vervoer

Niet iedereen is in staat om op eigen gelegenheid bij ziekenhuis of huisartsenpost te komen. Ouderen en chronisch zieken moeten een beroep kunnen doen op de gemeente wanneer zij vervoer naar het ziekenhuis of een huisartsenpost nodig hebben.

Lees verder

Parkeergarages

Leegstaande garages moeten beter benut worden door verhuur aan corporaties en huiseigenaren. Niet meer openbare parkeergarages bouwen in het centrum van de stad.

Lees verder

Parkeren

Het invoeren van betaald parkeren is een lastenverzwaring voor buurtbewoners die niet voor iedereen op te brengen is. Invoeren van betaald parkeren kan pas na gedegen onderzoek en draagvlak in de buurt, en als de noodzaak ervoor is aangetoond. 

Lees verder

Openbaar vervoer

Provinciale aanbesteding OV afschaffen. Hilversum moet zelf zijn verantwoordelijkheid voor het OV nemen. Speciale (gratis) buslijn, met een aangepaste bus langs het gemeentehuis, Hilversum centrum en woondienstencentra. Bij de uitvoering van het HOV project wordt rekening gehouden met verrailbaarheid.

Lees verder

Fietsen

Fietsgebruik moet worden bevorderd. Het is gezond en kan bijdragen om de verkeersproblemen in Hilversum - drukte en parkeertekort - aan te pakken.

De fietsinfrastructuur moet worden verbeterd. Dit kan met betere bewegwijzering,  voorrang voor fietsers op alle rotondes, beter afstemming van verkeerslichten, en meer en betere stallingplaatsen. Bij de inrichting van wegen moet ook genoeg plek voor fietsers zijn, zodat fietsen veilig blijft. 

 

 

Lees verder

U bent hier