h

Wegen

Verder uitbreiden van het wegennet in Hilversum kan niet. Nieuwe wegen en meer asfalt is geen optie, want schaadt de natuur. De SP is dan ook tegen een weg op of onder de hei.

Bestaande wegen anders gebruiken kan wel, maar zeker niet door woonwijken.

Van de Erfgooiersstraat een doorgaande weg maken is een slecht plan - de wijk kan zoveel verkeer niet aan.

Voor het gebruiken van de Noodweg bij het vliegveld als alternatieve route moet samengewerkt worden met Wijdemeren en de provincie. Een verbinding met de A27 en de N201 ontbreekt, en uitbreiding mag niet ten koste gaan van de natuur.

Het verdiepen van de Diependaalselaan of de Johannes Geradtsweg om verkeersoverlast te beperken is een optie om te onderzoeken.

U bent hier