h

6. Wijken

Voor SP-Hilversum is het onacceptabel dat Hilversummers angst hebben om ’s avonds over straat te lopen, bang zijn tijdens uitgaan of dat ze last hebben van overlastgevende buurtbewoners. 

Je moet je in Hilversum veilig kunnen voelen en het moet veilig zijn. Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn twee verschillende dingen, maar allebei belangrijk. 

SP-Hilversum heeft met succes gepleit voor de wijkagent als spil in de wijk en werken met wijkveiligheidsscans. Wijkagenten besteden in Hilversum 80% van hun tijd aan wijk- en buurtwerk.

U bent hier