h

Wijkvoorzieningen

In de openbare ruimte wordt nadrukkelijker rekening gehouden met, mensen met rolstoel, rollator of kinderwagen. Als straten opgeknapt worden wordt hier rekening mee gehouden en daar waar melding wordt gemaakt van problemen worden deze opgelost.

U bent hier