h

WIJKEN EN BUURTEN

Buurt initiatieven

Buurten zijn aan zet, stimuleringsbudget voor initiatieven zijn van en voor buurtbewoners. Plannen voor de buurt worden gemaakt met de mensen in de buurten. Buurtbewoners kunnen zelf hun woonomgeving verbeteren of een probleem aanpakken. 

Lees verder

Monumenten

SP-Hilversum wil een actief monumentenbeleid dat gericht is op beeldbepalende gebouwen in Hilversum. Daarbij is specifieke aandacht voor het
vinden van passende bestemmingen voor cultureel erfgoed zoals kerken en omroepgebouwen.

Lees verder

Leefbaarheid

Gemeente en woningcorporaties hebben samen de taak om te zorgen voor leefbare wijken. Het is belangrijk dat de bewoners, ondernemers en andere organisaties hierbij betrokken worden. Door in wijken te investeren wordt de leefbaarheid verbeterd en blijft het voorzieningenniveau op peil. 

Lees verder

Buitenspeelruimte

Elke wijk moet voldoende buitenspeelruimte hebben. Deze plekken moeten schoon zijn en toegankelijk voor gehandicapte kinderen. De toestellen moeten duurzaam zijn en goed worden onderhouden.

Lees verder

Cultureel erfgoed

SP-Hilversum heeft zich altijd ingezet voor het cultureel erfgoed en blijft dat doen. Hilversum heeft 900 monumenten in karakteristieke buurten. De historische gebouwen moeten zoveel mogelijk beschermd worden.

Lees verder

Buurtcoördinator

Wij willen sterke en veilige buurten. Inwoners krijgen meer invloed en kunnen meer verantwoordelijkheid nemen over dat wat er gebeurt in de buurt. Om inwoners en professioneel dienstverleners in de buurt te ondersteunen en te verbinden is de buurtcoördinator.

Lees verder

Buurtrechten

Inwoners of maatschappelijke organisaties die het idee hebben het beter te kunnen doen dan de gemeente moeten de overheid uit kunnen dagen. Met dit recht kunnen Hilversummers zelf de verantwoordelijkheid over het groen of het welzijn en de zorg nemen. 

Lees verder

Centrum

Het centrum van Hilversum verdient aandacht en levendigheid. Winkels worden zoveel mogelijk geconcentreerd in het kernwinkelgebied. Er komt een gevelherstelfonds voor pandeigenaren om de gevels van panden in het winkelgebied te herstellen.

Lees verder

Wijkbudget

SP-Hilversum pleit voor een verhoogd wijkbudget en meer budgetten ten behoeve van wijkontwikkeling, verenigingsleven en vrijwilligerswerk. De wijk is bindmiddel tussen betrokken bewoners; de wijk is de plek voor de zorg voor mensen; de wijk is budgethouder voor beheer en onderhoud; de wijk is spil in veiligheid en leefbaarheid.

Lees verder

Wijkvoorzieningen

In de openbare ruimte wordt nadrukkelijker rekening gehouden met, mensen met rolstoel, rollator of kinderwagen. Als straten opgeknapt worden wordt hier rekening mee gehouden en daar waar melding wordt gemaakt van problemen worden deze opgelost.

Lees verder

Pagina's

U bent hier