h

Buurt initiatieven

Buurten zijn aan zet, stimuleringsbudget voor initiatieven zijn van en voor buurtbewoners. Plannen voor de buurt worden gemaakt met de mensen in de buurten. Buurtbewoners kunnen zelf hun woonomgeving verbeteren of een probleem aanpakken. 

U bent hier