h

5. Ondernemen

SP-Hilversum gaat voor een levendig centrum op het gebied van wonen, werken en ontmoeten. Hilversum heeft een centrumplan dat samen met bewoners en de ondernemers is opgesteld.

De aantrekkingskracht en levendigheid van het centrum zijn sterk verbeterd, de leegstand wordt actief tegengegaan, de Hilvertshof is opgeknapt, het langgewenst zal in 2016 heringericht worden tot een aantrekkelijk markt- en evenementenplein, er is gratis WiFi en aandacht voor jongerenhuisvesting boven winkels.

U bent hier