h

WONEN & BOUWEN

28 juni 2023

Verzoek aan het College Hilversum: Meer sociale huurwoningen in de regio

Foto: Paul Vonk

Meer sociale huurwoningen in de regio

Lees verder
28 juni 2023

Meer woningen in De Hilversumse Meent

De SP staat in principe positief tegenover het toevoegen van woningen in de Hilversumse Meent  We waren niet zo blij met de manier van communiceren rond de aanbieding van de studie naar de verdichtingsmogelijkheden in de Meent. Dat collega’s uit de raad dit vervolgens probeerden recht te zetten door het organiseren van een informatieavond waardeerden we, maar het was triest dat dit nodig was . We hopen dat dit college er lessen uit heeft getrokken.  We zijn zeer benieuwd naar de nieuwe scenario’s rond de ontwikkeling van de locatie rond het huidige wijkcentrum. 

Lees verder

College geeft antwoord op SP-vragen over nieuwbouw in centrum ‘Geen sociale woningen en geen parkeereis

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders onder meer op schriftelijke vragen van de Hilversumse SP-fractie. Aanleiding voor die vragen was de bouw van 51 appartementen in het voormalige C&A-gebouw en het voormalige pand van de Rabobank.

Lees verder

Woonvormen

Er moeten geschikte woningen komen voor die doelgroepen die nu in de knel komen, o.a. jongeren, senioren - met name wanneer die kunnen doorstromen -, en (startende) gezinnen. Woningen moeten toekomstbestendig zijn en toegankelijk voor mindervaliden. Er moet plek komen voor alternatieve woonvormen zoals een knarrenhof, kangoeroewoningen of meer-generatie-wonen. 

Lees verder

Betaalbaar wonen

Er is een enorme behoefte aan betaalbare woonruimte in Hilversum. De voorraad sociale huurwoningen moet toenemen, niet slinken. Ook hebben we meer betaalbare (laag segment) middelduurwoningen nodig. De woonvisie moet inzetten op het bouwen van méér sociale en middeldure huurwoningen.

Daarvoor moet de verdeling van de segmenten bij nieuwbouw aangepast worden, naar een verdeling met minimaal 50% sociaal en 40% middelduur. Ook moet er gelet worden op de verschillende segmenten in de sociale huur zelf, zodat voor de lagere huren ook woningen beschikbaar komen. 

Lees verder

Woningvoorraad vergroten

SP-Hilversum dringt aan op het bouwen van meer sociale huurwoningen. In Hilversum is een groot tekort aan huurbare woningen en een enorm overschot aan leegstaande panden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn acht tot tien jaar. Dat is veel te lang. De SP vindt dat er méér sociale woningen moeten komen. Daarbij gaat het niet om veel bouwen, maar meer betaalbaar bouwen.
 

Lees verder

Vergunning sloop/nieuwbouw Silverpoint komt er toch

De PvdA addresseerde - tevergeefs - hun zorgen om de sloop van Silverpoint, en het bouwplan van 8 verdiepingen dat daarvoor in de plaats moet komen.
De SP durfde als één van de weinigen uit te spreken ook niet blij te zijn met het massieve bouwplan.  Het lijkt er echter toch te komen.

Lees verder

Coalitie en oppositie bij discussie over plan Heuvellaan 50 lijnrecht tegenover elkaar

Ondanks bezwaren van buurt én ontwikkelaar kiest deze coalitie toch voor 50% kantoren en géén sociale woningbouw op de Heuvellaan.  Verderop verdwijnt een kantoorpand om 3 vill's te realiseren.

SP-raadslid Pierre van Rooden concludeert daarmee dat het college best kantoren wil als er sociale woningen voor verdwijnen, maar dat dat niet geldt als het om dure villa’s gaat. 

Lees verder
6 juni 2021

Kadernota Hilversum 2021: Dat kan anders

Foto: n.a. / pixabay

De kadernota van de gemeente Hilversum zet wederom in op groot geld voor grote projecten. Goed voor de CV van de wethouders. Maar de minima en wie afhankelijk is van zorg en welzijn komen er bekaaid vanaf. Bezuinigingen op zorg en welzijn gaan gewoon door. Als het geld voor het fysiek domein tegen de plinten van de te realiseren projecten klotst en er tegelijkertijd binnen het sociaal domein mensen verzuipen vanwege bezuinigingen dan is er iets mis. Dat moet echt anders.

Lees verder

Opnieuw alarmfase 1 in Trompenberg over mogelijke sloop theehuis en nieuwbouw

In 2018 steunde de SP Hilversum de inwoners die streden voor behoud van het theehuisje aan de Regentesselaan https://www.hilversumsnieuws.nl/reader/135410/110738/sp-kraakt-theehuis-... De plannen eken na de protesten van tafel maar niets is minder waar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier