h

WONEN & BOUWEN

Woningvoorraad vergroten

SP-Hilversum dringt aan op het bouwen van meer sociale huurwoningen. In Hilversum is een groot tekort aan huurbare woningen en een enorm overschot aan leegstaande panden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn acht tot tien jaar. Dat is veel te lang. De SP vindt dat er méér sociale woningen moeten komen. Daarbij gaat het niet om veel bouwen, maar meer betaalbaar bouwen.
 

Lees verder

Na vragen SP: Mogelijk toch plek voor oliebollenkraam

Er is nog niks definitiefs - de onderhandelingen zijn nog gaande - maar er liggen in ieder geval opties op tafel. En dat is beter dan helemaal niets, vertelt Bertus Donks van de bekende oliebollenkraam, die de voorbije jaren vlakbij Gooiland stond.

Lees verder

Vergunning sloop/nieuwbouw Silverpoint komt er toch

De PvdA addresseerde - tevergeefs - hun zorgen om de sloop van Silverpoint, en het bouwplan van 8 verdiepingen dat daarvoor in de plaats moet komen.
De SP durfde als één van de weinigen uit te spreken ook niet blij te zijn met het massieve bouwplan.  Het lijkt er echter toch te komen.

Lees verder

Coalitie en oppositie bij discussie over plan Heuvellaan 50 lijnrecht tegenover elkaar

Ondanks bezwaren van buurt én ontwikkelaar kiest deze coalitie toch voor 50% kantoren en géén sociale woningbouw op de Heuvellaan.  Verderop verdwijnt een kantoorpand om 3 vill's te realiseren.

SP-raadslid Pierre van Rooden concludeert daarmee dat het college best kantoren wil als er sociale woningen voor verdwijnen, maar dat dat niet geldt als het om dure villa’s gaat. 

Lees verder
6 juni 2021

Kadernota Hilversum 2021: Dat kan anders

Foto: n.a. / pixabay

De kadernota van de gemeente Hilversum zet wederom in op groot geld voor grote projecten. Goed voor de CV van de wethouders. Maar de minima en wie afhankelijk is van zorg en welzijn komen er bekaaid vanaf. Bezuinigingen op zorg en welzijn gaan gewoon door. Als het geld voor het fysiek domein tegen de plinten van de te realiseren projecten klotst en er tegelijkertijd binnen het sociaal domein mensen verzuipen vanwege bezuinigingen dan is er iets mis. Dat moet echt anders.

Lees verder

Opnieuw alarmfase 1 in Trompenberg over mogelijke sloop theehuis en nieuwbouw

In 2018 steunde de SP Hilversum de inwoners die streden voor behoud van het theehuisje aan de Regentesselaan https://www.hilversumsnieuws.nl/reader/135410/110738/sp-kraakt-theehuis-... De plannen eken na de protesten van tafel maar niets is minder waar.

Lees verder
24 oktober 2020

Stop de Huurverhogers!

Foto: SP

Het CDA, de ChristenUnie en D66 hebben mooie woorden over het bestrijden van de wooncrisis, maar steunen intussen huurverhogers. Daar moet een eind aan komen. Samen kunnen we de huurverhoging van 2020 terugdraaien en de komende huurverhoging stoppen.

Lees verder
23 september 2020

12 punten van advies voor de lokale inclusie agenda van Hilversum

In augustus legde het college van Hilversum de lokale inclusieagenda voor aan de raadscommissie. Diverse fracties, waaronder de SP, vonden de agenda niet goed genoeg. De wethouder nam het voorstel terug om het verder uit te werken. De SP presenteert nu een 12-puntenplan on tot een gedegen inclusieagenda te komen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier