h

WONEN & BOUWEN

18 januari 2014

Rood Hilversum 'kraakt' leegstaande kantoorvilla

Jongeren van ROOD-Hilversum 'kraakte' zaterdag 18 januari de leegstaande gemeentelijke Jugendstil villa 'de Kindertuin' op  hoek Oude  Enghweg en het Dudokpark. De villa is eigendom van de gemeente Hilversum en staat sinds enige tijd in de verkoop.  SP-jongeren Sanne, Yorick en Denny pleiten ervoor om de villa om te bouwen tot jongerenhuisvesting. Om aandacht te krijgen voor dit idee besloten ze tot een 'kraak' van het leegstaande pand.

Lees verder
12 mei 2013

Rioolheffingstruc: Extra huurverhoging van 600 tot 1.200 euro per jaar

Het Hilversums college bracht onlangs een toelichting op de kadernota uit. De kadernota bepaalt in grote lijnen het beleid voor de komende tijd. In deze kadernota staat een plan om de rioolheffing voortaan aan de eigenaar van een pand op te leggen. Nu komt die rioolheffing nog voor rekening van de bewoner. Het college doet dit voorstel omdat ze steeds meer kwijtscheldingen toekennen aan bewoners die deze lasten niet meer kunnen dragen. Met deze ‘truc’ is de gemeente in één keer van het ‘probleem’ kwijtschelding af.

Lees verder
28 april 2013

Woningbouwcorporatie gaat om en verlaagt huren leegstaande woningen

Eind 2012 startte de SP Hilversum een actie tegen de leegstand en verkoop van sociale huurwoningen in Hilversum. Veel van deze woningen staan vele maanden leeg voor er een koper op huurder is gevonden, terwijl de wachttijd voor sociale huurwoningen enorm oploopt. Onacceptabel in deze tijden vind de SP. Leegstaande huurwoningen die door woningbouwcorporaties verkocht worden, werden voorzien van posters met de tekst 'Waarom woont hier niemand?' Woningbouwcorporatie de Alliantie is de eerste die nu erkend dat leegstand niet loont en komt in actie. Ze maken de huurprijzen van leegstaande huurwoningen in Kerkelanden en de Hilversumse Meent “marktconform” De gevraagde huur van komt nu tussen de 681 en 900 euro te liggen. Nog steeds heel veel geld maar beter dan het idiote bedrag van 1000 euro wat mensen in deze tijd echt niet kunnen betalen.

Lees verder
16 april 2013

Bereken hoeveel extra huur minister blok uit uw zak klopt

U woont in een huurwoning? Dan gaat de huur de komende jaren flink omhoog, met dank aan minister Blok. Uw inkomen wordt gebruikt om de huurverhoging vast te stellen. Wilt u vast weten hoeveel extra huur minister Blok u uit de zak klopt?
Reken het hier uit!

Lees verder
9 april 2013

SP-Hilversum roept woningbouwcorporaties op: Voer 'gluurverhoging' niet in!

De SP-Hilversum roept verhuurders van woningen op om de `gluurverhoging` niet in te voeren. Elders in het land zijn er al verhuurders die dit niet doen. De minimale opbrengsten gaan gepaard met veel extra administratief werk en veel ongenoegen bij de huurders. De privacy wordt geschonden en er zullen vele bezwaren volgen omdat de Belastingdienst vaak niet de juiste inkomensgegevens heeft. Kortom de kans op fouten en onnodig gedoe is groot. Verschillende verhuurders , elders in het land, hebben al besloten om de 'gluurverhoging' niet door te voeren. Zo blijkt uit de lijst "gluurvrije" verhuurders van de Woonbond. En omdat het in Het Gooi maar om een relatief kleine groep gaat roept de SP de woningbouwcorporaties en andere verhuurders op: `Bezint eer ge begint en doe het niet!’

Lees verder
8 april 2013

Tweede kamerfractie SP, corporaties en vakbonden SP pleiten voor investeringsverplichting in plaats van verhuurdersheffing

Het woonakkoord dat het (PvdA/VVD) kabinet overeenkwam met oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en de SGP bevat onder meer een verhuurdersheffing voor woningcorporaties. De heffing loopt van tientallen miljoenen in 2013 op tot 1,7 miljard euro in 2017. Woningcorporaties, vakbonden en de Tweede Kamerfractie van de SP vinden de heffing 'een rem op nieuwbouw en renovatie'. In een brief aan minister Blok van Wonen pleiten zij voor een investeringsverplichting ter vervanging van de verhuurdersheffing.

Lees verder
3 april 2013

Gemeente Eemnes in actie na SP-BEL asbestalarm ocrietfabriek

Op verzoek van omwonenden heeft de SP werkgroep BEL (Blaricum, Eemnes, Laren) met een SP asbestdeskundige de, in 2008, gesloten Ocrietfabriek in Eembrugge geïnspecteerd. Geconcludeerd wordt dat het verlaten pand redelijk goed is afgeschermd maar nog steeds te betreden is en niet duidelijk is dat er asbest in het pand aanwezig is. De bevolking dient beter te gewaarschuwd te worden voor de asbest. Dit advies werd verstuurd naar de gemeente Eemnes en die nam, heel verstandig, de adviezen over en komt in actie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier