h

WONEN & BOUWEN

4 november 2012

Hilversum spookstad? SP start actie tegen leegstand

De SP is een actie gestart tegen de leegstand en verkoop van sociale huurwoningen in Hilversum. Veel van deze woningen staan maanden leeg voor er een koper is gevonden, terwijl de wachttijd voor sociale huurwoningen enorm oploopt. Leegstaande huurwoningen die door woningbouwcorporaties verkocht worden, worden voorzien van posters met de tekst 'Waarom woont hier niemand?'

Lees verder
1 juni 2012

Over het tekort aan betaalbare (huur)woningen

Op zaterdag 26 mei was Hilversums SP raadslid Joep Meddens te gast bij het politiek café Hilversum. Hij sprak daar met fractievoorzitter Joost van Gilse van de VVD Hilversum. Het onderwerp: de verkoop van sociale huurwoningen. Iedereen weet dat daar in en rondom Hilversum een schreeuwend tekort aan is. In de raadsvergadering van afgelopen 9 mei vroeg de SP nog aandacht voor dit probleem. Opmerkelijk genoeg is de VVD Hilversum van mening dat het allemaal wel mee valt. Bekijk hier het debat.

Lees verder
10 april 2012

Zoek de huurwoning - 4

 Al in april 2011 berichtte wij op onze site over de lastige zoektocht die woningzoekenden, die een sociale huurwoning zoeken, moeten doorlopen. Dat was voor de SP reden om met de gemeente en woningbouwcorporaties in gesprek te gaan over de vraag kan het makkelijker? Op 6 maart hadden we een gesprek met de regionaal coördinator woningbouw over onze brief over het aanpassen van de webpagina van WoningNet.

Lees verder
6 maart 2012

Leegstand sociale huurwoningen

In de Gooi- en Eemlander van 3 februari lazen we onderstaand artikel:
Huurders in het Gooi hebben weinig zin om hun woning te kopen. Van de 236 woningen die de corporatie De Alliantie het afgelopen jaar te koop aanbood, werden er maar 21 verkocht aan zittende huurders. Het kabinet wil corporaties juist verplichten 75 procent van het woning bezit te verkopen. Uit een onderzoek van de Alliantie bleek dat de huurders de financiële risico's vaak te groot achten. De Alliantie is niet echt verbaasd door de geringe animo. Sinds de economische crisis moet men meer inspanningen leveren om huurhuizen te verkopen.

Lees verder
11 september 2011

Zoek de huurwoning - 3

Op de pagina van de gemeente Hilversum in de Gooi en Eembode 'Raadhuis aan Huis' week 34 2011 stond de vermelding waar de sociale huurwoningen nu te vinden zijn. Mensen die geen Gooi en Eembode ontvangen kunnen de gemeentepagina's lezen op internet www.hilversum.nl
Links op de pagina klikken op 'Nieuws' en dan links op de pagina klikken op 'Gemeentepagina Gooi en Eembode'. Hier ziet u linken naar de gemeentepagina's van de afgelopen week. Voor eerdere weken kunt u klikken op een item onder 'Archief'.
De gemeente gaat deze vermelding regelmatig plaatsen op hun pagina. Daar zijn we ze zeer erkentelijk voor.

Lees verder

Pagina's

U bent hier