h

NATUUR & MILIEU

Duurzaamheid

We streven om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. De gemeentelijke diensten van Hilversum in voorop. We streven naar gasloos in 2040, maar dit moet wel betaalbaar en uitvoerbaar zijn. We houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten en zetten vooral ook in op energiebesparing. De gemeente moet hierbij zowel inwoners als organisaties en bedrijven stimuleren en ondersteunen. 

Lees verder

Afval

Afval moet milieuvriendelijk verwerkt worden en grondstoffen opnieuw gebruikt.  De SP ziet een grote verantwoordelijkheid bij de industrie om minder plastic verpakkingen te produceren, maar op gemeentelijk niveau zijn er weinig mogelijkheden tot afdwingen. We kunnen lokaal wel inzetten op meer bewustwording. We moeten inwoners stimuleren afval zoveel mogelijk te scheiden en minder plastic te kopen. Bronscheiden van PMD helpt daar momenteel bij. We moeten uiteindelijk toe naar de meest effectieve manier om afval te scheiden en afval te beperken. Dat kan ook nascheiding zijn.

Lees verder

Hondenbelasting

Geld uit de hondenbelasting wordt slechts voor een heel klein deel gebruikt om overlast van honden (b.v.hondenpoep) tegen te gaan. Het is geen faire belasting, en moet dus worden afgeschaft.

Lees verder

Protestactie voor zonnepanelen leidt tot vragen bij SP en GroenLinks

SP en Groenlinks stellen vragen over het weigeren van een vergunning voor zonnepanelen in de Siriuststraat.

Lees verder

Stevige discussie over ‘onnodig’ onderzoek naar weg over of onder Hilversumse hei

SP-raadslid Pierre van Rooden constateerd dat een meerderheid van partijen tégen een weg onder of over de hei zijn. Waarom zijn dan de onderzoeken baar ene tunnel onder de hei nodig? Hij riep daarom op het onnodige onderzoek - een verspilling van tijd en ambtenaren - per direct te staken. 

Lees verder
6 juni 2021

Kadernota Hilversum 2021: Dat kan anders

Foto: n.a. / pixabay

De kadernota van de gemeente Hilversum zet wederom in op groot geld voor grote projecten. Goed voor de CV van de wethouders. Maar de minima en wie afhankelijk is van zorg en welzijn komen er bekaaid vanaf. Bezuinigingen op zorg en welzijn gaan gewoon door. Als het geld voor het fysiek domein tegen de plinten van de te realiseren projecten klotst en er tegelijkertijd binnen het sociaal domein mensen verzuipen vanwege bezuinigingen dan is er iets mis. Dat moet echt anders.

Lees verder

SP vraagt naar ontbreken inbreng natuurclubs bij opstellen mobiliteitsvisie

Een kleine twee weken geleden, toen wethouder Annette Wolthers van Bereikbaarheid de Mobiliteitsvisie 2040 presenteerde, was de boodschap dat de gemeente zich rot had geparticipeerd. De SP-fractie vraagt zich nu af of dat inderdaad zo is, aangezien een aantal natuurclubs kennelijk niet naar hun mening en ideeën gevraagd is.

Lees verder
17 april 2021

Over de Mobiliteitsvisie 2040: Geen tunnel onder de hei! En waar zit nu de visie?

Voor de SP is de mobiliteitsvisie van het college, een inkijkje naar 2040,  een teleurstelling. Niet concreet, niet visionair, en heel veel gemiste kansen. Aardig wat leuke ideeen, dat wel, maar de enige echte maatregel in het stuk - een tunnel onder de hei - is waanzin en zal moeten worden geschrapt - het amendement daarvoor is al door de SP ingediend. 

Lees verder
11 juli 2020

Wie bepaalt de toekomst van Hilversum?

Foto: Hilversum

Op 1 juli werd door de gemeenteraad van Hilversum een burgerinitiatiefvoorstel  aangenomen. Het was de eerste keer dat een door de inwoners ingediend voorstel werd behandeld. De raad stemde unaniem voor. Het kostte de raad vier lange avonden van debat om tot dat oordeel te komen, en de tekst werd behoorlijk - en grotendeels onnodig - herschreven. Maar het doel van de inwoners werd bereikt en dat is een grote stap voorwaarts. 

Lees verder

Doet het Hilversumse college nog iets met de HOV-kritiek?

De raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid praat woensdagavond over de kritiek van de Commissie van Welstand en Monumenten op de aanleg van drie bouwwerken voor de aanleg van de HOV: de Oosterengtunnel, de flyover, en de natuurbrug. De discussie is aangevraagd door de SP Hilversum.

Lees verder

Pagina's

U bent hier