h

NATUUR & MILIEU

6 juni 2021

Kadernota Hilversum 2021: Dat kan anders

Foto: n.a. / pixabay

De kadernota van de gemeente Hilversum zet wederom in op groot geld voor grote projecten. Goed voor de CV van de wethouders. Maar de minima en wie afhankelijk is van zorg en welzijn komen er bekaaid vanaf. Bezuinigingen op zorg en welzijn gaan gewoon door. Als het geld voor het fysiek domein tegen de plinten van de te realiseren projecten klotst en er tegelijkertijd binnen het sociaal domein mensen verzuipen vanwege bezuinigingen dan is er iets mis. Dat moet echt anders.

Lees verder

SP vraagt naar ontbreken inbreng natuurclubs bij opstellen mobiliteitsvisie

Een kleine twee weken geleden, toen wethouder Annette Wolthers van Bereikbaarheid de Mobiliteitsvisie 2040 presenteerde, was de boodschap dat de gemeente zich rot had geparticipeerd. De SP-fractie vraagt zich nu af of dat inderdaad zo is, aangezien een aantal natuurclubs kennelijk niet naar hun mening en ideeën gevraagd is.

Lees verder
17 april 2021

Over de Mobiliteitsvisie 2040: Geen tunnel onder de hei! En waar zit nu de visie?

Voor de SP is de mobiliteitsvisie van het college, een inkijkje naar 2040,  een teleurstelling. Niet concreet, niet visionair, en heel veel gemiste kansen. Aardig wat leuke ideeen, dat wel, maar de enige echte maatregel in het stuk - een tunnel onder de hei - is waanzin en zal moeten worden geschrapt - het amendement daarvoor is al door de SP ingediend. 

Lees verder
11 juli 2020

Wie bepaalt de toekomst van Hilversum?

Foto: Hilversum

Op 1 juli werd door de gemeenteraad van Hilversum een burgerinitiatiefvoorstel  aangenomen. Het was de eerste keer dat een door de inwoners ingediend voorstel werd behandeld. De raad stemde unaniem voor. Het kostte de raad vier lange avonden van debat om tot dat oordeel te komen, en de tekst werd behoorlijk - en grotendeels onnodig - herschreven. Maar het doel van de inwoners werd bereikt en dat is een grote stap voorwaarts. 

Lees verder

Doet het Hilversumse college nog iets met de HOV-kritiek?

De raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid praat woensdagavond over de kritiek van de Commissie van Welstand en Monumenten op de aanleg van drie bouwwerken voor de aanleg van de HOV: de Oosterengtunnel, de flyover, en de natuurbrug. De discussie is aangevraagd door de SP Hilversum.

Lees verder
16 februari 2020

Neemt het College Hilversum de Commissie Welstand en Monumenten wel serieus?

Foto: SP

Op 24 januari 2020 heeft de Commissie voor Welstand en Monumenten (CWM) een negatief advies uitgebracht op de HOV lijn langs het spoor, en de weg over Anna's Hoeve, m.b.t. de aanleg van de fly-over, de natuurbrug, en de tunnel onder het spoor. Het College van Hilversum heeft besloten om de negatieve adviezen naast zich neer te leggen en stuurt in plaats daarvan een positief advies door naar Provinciale Staten. Reden voor de SP om vragen te stellen.

Lees verder

Vragen over mogelijke bomenkap voor 'relaxplek' op Stationsplein

Vorige week werd bekend dat de Stichting Citymarketing een kapvergunning heeft aangevraagd voor 12 bomen op de Schapenkamp. De Stichting wil zes bomen kappen om plaats te maken voor een ‘stellage’. 

Waarom de bestaande bomen moeten wijken is niet duidelijk. Een groene tijdelijke invulling van het Stationsplein is welkom. Als je daar echter bomen voor gaat kappen moet je je wel afvragen of je nog steeds goed bezig bent.

De SP stelde daarom vragen over nut en noodzaak - en of de aanvraag wel volgens de regels is.

Lees verder

Geen steun voor motie naar onderzoek bomenkap Anna's Hoeve

SP diende samen met Hart vooir Hilversum ene motie in om nieuw onderzoek te dien naar de gevolgen van de aanstaande bomenkap op Anna's Hoeve. De fracties vrezen dat de natuur teveel wordt beschadigd als niet voldeonde compenserende maatregelen worden genomen.

Een meerderheid van de gemeenteraad vomnd het extra beschermen van de natuur niet van belang en stemde tegen het voorstel. 

NB: enkele weken later walste de provincie met de kap over een dassenburcht. De omgevingsdienst Noord Holland legde een boete op en legde de kap tijdelijk stil.

Lees verder
11 september 2019

Duurzamer: samen met inwoners!

Foto: - / Pixabay

De overheid zet de komende jaren in op een duurzamer samenleving. We moeten van het gas af, overstappen op duurzame bronnen, en zuiniger omgaan met energie. Ook het Gooi doet hieraan mee. Er wordt, samen met o.a. Amsterdam, gewerkt aan een plan voor de overstap. Daarvoor is nu een ‘startnotitie’ geschreven.

Lees verder
3 april 2019

Inzet: wonen op het Arenapark

De SP ziet kansen: Ga voor woon-werken op het Areanapark. Maak (meer) woningbouw mogelijk, verbeter de voorzieningen, en stop de emissie van de biomassacentrale.  

Lees verder

Pagina's

U bent hier