h

NATUUR & MILIEU

19 juni 2010

Plastic inzameling [2]

Begin deze week ontvingen we de antwoorden van het college op onze vragen over het inzamelen van plastic afval in Hilversum. De week er voor waren we ook al uitgenodigd door de directie van het GAD om over het onderwerp te praten. Opvallend was dat die lieten weten dat ze de door ons gestelde vragen, die door de gemeente aan hen waren doorgestuurd, al een dag na ontvangst hadden beantwoord. Waarom wij dan een maand moesten wachten voor het college die antwoorden aan ons doorstuurde is onduidelijk.

Lees verder
19 mei 2010

Bomenkap in het Schrijverskwartier

Vorige week zijn ruim 100 buurtbewoners in actie gekomen om te protesteren tegen de kap van 54 straatbeeld bepalende bomen in het Schrijverskwartier. De vergunning is al verleend maar de bewoners zijn op het laatste moment in actie gekomen.

Lees verder
11 mei 2010

Plastic inzameling

Sinds 1 januari zijn gemeentes verplicht om plastic afval gescheiden in te zamelen. In Hilversum is in eerste instantie gekozen voor een systeem met plastic zakken waarin inwoners hun plastic afval apart kunnen houden. Eens per maand worden die zakken huis-aan-huis opgehaald. Sinds april zijn daar grote afvalcon- tainers op centrale plekken in Hilversum bij gekomen.

Lees verder
10 april 2010

UMTS in de Meent - 3

Op de concept agenda voor De Discussie van 7 april in het gemeentehuis stond onder andere het beleid voor de plaatsing van telefoon masten. Dat kwam goed uit, want we hebben geen beleid waarin werd geregeld waar en onder welke voorwaarde dat soort antennes geplaatst kunnen worden. En de kwestie werd enigszins dringend vanwege de plannen om in de Hilversumse Meent een mast te plaatsen (voor eerdere stukken, zie onder aan dit bericht).

Lees verder
22 maart 2010

UMTS in De Meent - 2

Afgelopen vrijdag waren we in de Hilversumse Meent, bij een avond over de plaatsing van een UMTS mast naast de scholen de Sterrenwachter, de Gooische Daltonschool, de Ichthus school en het kinderdag-verblijf de Bijenkolonie.

Lees verder
16 februari 2010

UMTS in De Meent

Er is onrust ontstaan in de Hilversumse Meent vanwege een aanvraag voor de bouw van een hoge zendmast naast de Sportzaal De Meent in het gelijknamige winkelcentrum. Buurtbewoners hebben zich gebundeld in een belangengroep HMS (Hilversumse Meent Stralingsvrij). De belangengroep vindt het zeer onwenselijk dat de mast in de nabijheid van scholen in de Meent (Sterrenwachter, Ichtus, Gooise Daltonschool en kinderopvang De Bijenkolonie) wordt geplaatst.

Lees verder
26 oktober 2008

Duurzaam en gifvrij?

Vorige week werd in het raadhuis gesproken over het duurzaamheidsplan. De wethouder had van onder andere de SP een opdracht gekregen om werk te gaan maken van "duurzaamheid" (lees hier enhier). Eerder dit jaar vroegen wij ook nog eens om kritisch te gaan kijken naar het chemisch gifgebruik van de gemeente Hilversum. Maar wat moet de gemeente nu met zoiets als duurzaamheid aanvangen?

Lees verder
27 juni 2008

Pinetum Blijdenstein gratis

Hilversum is een stad van bomen. Bijna iedere straat in Hilversum kent zijn eigen bomensoort. En zo hoort het natuurlijk ook in een stad die zich inspant om dit jaar de groenste stad van Nederland te worden. Hilversum beschikt ook over een prachtige tuin met een uitzonderlijke collectie van onder andere coniferen. Zo uitzonderlijk, dat ze als één van de belangrijkste in de wereld wordt gezien. Ook vele rhododendrons zijn er te vinden. Dit zogenaamde “Pinetum” ligt aan de van der Lindenlaan in Hilversum.

Lees verder
18 februari 2008

Maakt u zich geen zorgen

Begin vorig jaar heeft de SP Hilversum schriftelijke vragen gesteld over het gemeentelijke klimaatbeleid (Lees hier) De gemeente had in het kader van een bezuinigingsronde in 2004 het klimaatbeleid stopgezet, met als risico dat een aantal subsidies van het ministerie van VROM terugbetaald zouden moeten worden.

Lees verder
8 februari 2008

Onkruidbestrijding

Afgelopen week verschenen in de media berichten dat het gifgebruik voor onkruidbestrijding de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Omdat onkruidbestrijding door de gemeente wordt uitgevoerd, is dit een reden voor de SP Hilversum om naar het gifgebruik van onze eigen gemeente te kijken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier