h

Bomenkap in het Schrijverskwartier

19 mei 2010

Bomenkap in het Schrijverskwartier

Vorige week zijn ruim 100 buurtbewoners in actie gekomen om te protesteren tegen de kap van 54 straatbeeld bepalende bomen in het Schrijverskwartier. De vergunning is al verleend maar de bewoners zijn op het laatste moment in actie gekomen.

Te laat
De bewoners komen zo laat in actie omdat zij, tot 29 april, geen idee hadden dat de kap van deze bomen op handen was. Toen zij erachter kwamen dat er gekapt ging worden hebben ze in allerijl een actiecomité opgezet en bezwaar gemaakt. De verantwoordelijk wethouder stelt echter, in een interview met RTVNH, dat de bewoners beter op hadden moeten letten en beter contact hadden moeten onderhouden met de politiek. Maar is dat redelijk?

  Update 20 mei
  Gisteravond heeft de wethouder tijdens de raadsvergadering toegezegd dat zo goed als alle bomen blijven staan. Hij erkende ook dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie. De wethouder gaat uitzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren en heeft tenslotte toegezegd om in juni met een beleidsplan rond het kappen van bomen te komen.
Dankzij hun protest hebben de bewoners van het schrijverskwartier niet alleen bereikt dat hun bomen blijven staan maar ook dat er nu binnen de gemeente op een structurele wijze aandacht zal worden besteed aan het hoe en waarom van het kapen van bomen. Daarnaast hebben zij een rol gespeelt in het duidelijk maken van de communicatieproblemen tussen gemeente en bewoners.


 

Gemeentelijke communicatie
In 2008 ontvingen de bewoners van het schrijverskwartier een brief over noodzakelijke vervanging van riolen en het trottoirs. Met geen woord werd gerept over het kappen van bomen.
Brieven aan bewoners, in 2009 en 2010, over het voornemen om bomen te kappen, zijn in een aantal straten niet bezorgd. De gemeente heeft dit als fout erkend. Maar tot een besluit om bijvoorbeeld de bezwaar periode te verlengen heeft dit niet geleid.
Verder stellen de bewoners dat de Gooi en Eembode in het schrijverskwartier niet goed bezorgd is en ze dus ook niet via die weg kennis hebben kunnen nemen van het voorgenomen besluit. Daarnaast stellen de bewoners; "hebben we er vertrouwen in dat de gemeente ons tijdig, zorgvuldig en persoonlijk informeert als er beslissingen genomen worden die zo van invloed zijn op het straatbeeld. Dan mogen we er toch vanuit gaan dat we niet elke dag de gemeentesite hoeven te checken om te zien of er in onze straat iets te gebeuren staat.". 

Het raadsbesluit
Ook wij hebben als gemeenteraad een beetje zitten slapen en voor zoete koek geslikt wat er in het raadsbesluit stond. In maart 2010 is namelijk in de raad, unaniem, het besluit genomen om de kap van deze bomen goed te keuren. In het raadsvoorstel dat over een flink aantal straten gaat staat dat: "de vitaliteit van de bomen sterk is terug gelopen, bomen dood gegaan zijn of niet meer passen in een woonstraat." Dan denken wij als SP als dat zo is dan is het terecht dat deze bomen vervangen worden en dan is het een goed idee om dat gelijktijdig met het vervangen van de riolering te doen. Inderdaad we kregen geen verontruste signalen van bewoners en, daar hebben we een punt, we hebben op dat moment ook niet gechecked of de bomen echt op sterven na dood waren en niet meer pasten in het straatbeeld. 
Tot onze verbazing staat er nu echter in de kapvergunning dat "de bomen een goede tot voldoende onderhoudsindicatie hebben en een matige tot goede conditie en levensverwachting". Dat is dus wel iets anders geformuleerd dan in het aan ons voorgelegde raadsstuk waarin de bomen op sterven na dood waren.
Verder stelt de kapvergunning dat "De beeldkwaliteit van zowel de individuele als de gehele aan laan laat te wensen over. Het beeld is niet uniform, de vormen verschillen en er zit leeftijdsverschil tussen de bomen." Dit vinden wij dan weer een beetje een flauwekul argument en de bewoners ook zo blijkt nu. Zij zijn tevreden met hun bomen en het straatbeeld. Wellicht is het zo dat de bomen gekapt worden omdat het onmogelijk is om de wortels te sparen tijdens de werkzaamheden maar hierover zijn de meningen verdeelt. Dat moet dan maar eens goed uitgezocht worden. Buurtbewoners vragen zich wellicht terecht af; "op de Da Costa laan zijn alle bomen gespaard waarom bij ons niet?"

Hoe nu verder
De buurtbewoners hebben actie gevoerd en met de wethouder gesproken. Hun punt is duidelijk en als deze bomen met wortelbesparende maatregelen behouden kunnen blijven dan is dat wat ons betreft een optie. Als dit niet mogelijk is dan moet de wethouder in ieder geval uit kunnen leggen waarom dat dan het geval is. Merkwaardig vinden wij in ieder geval dat de communicatie zo fout is gelopen en dat de informatie aan de raad niet overeenkomt met de daadwerkelijke situatie.
Aanstaande 19 mei spreken de bewoners in tijdens de raad, zal de wethouder reageren en kan de raad vragen stellen. Wij zijn benieuwd wat dat gaat opleveren. 

 Bekijk de RTV-NH reportage

U bent hier