h

Blog

15 januari 2018

De SP voor het Sociaal Plein

Op het Sociaal Plein verleent de gemeente Hilversum haar zorg en bemiddelt in het werk en inkomen. Terwijl ik wethouder was, besloten we in het college alles samen te voegen in het gebouw naast het station.
Lees verder
7 januari 2018

Hoezo SP?

Waarom zou je straks in de gemeenteraad op de SP willen stemmen? Als je het al weet, dan hoef je niet verder te lezen. Als je twijfelt, luister...
Lees verder
7 april 2016

Het effect van de gongslag

Afgelopen vrijdag mocht ik de gong luiden voor het Werkgeversservicepunt. Het was een mooi moment. Want met deze klap op de gong beklinken we een jaar lang werken. Alle gemeenten van Gooi en Vechtstreek en het UWV doen mee.

Ik sloeg op de gong namens mijn collega-bestuurders en voor al de mensen die het afgelopen jaar zo hard hebben gewerkt. Ik ben vooral onder de indruk van de manier waarop mensen van het UWV, de Tomingroep en het Werkgeversservicepunt hebben samengewerkt.

Lees verder
19 maart 2016

De coöperatie biedt ruimte

Hoe kun je als gemeente omgaan met marktwerking en verplichte aanbesteding?

Het inkopen van zorg, reïntegratietrajecten en andere diensten in het sociale domein kan grote gevolgen voor werknemers en cliënten hebben.

Lees verder
24 februari 2016

Een kater, want de V&D is niet meer

Ik heb een paar onderbroeken nodig. Pasen komt er aan en daarmee de tijd voor die leuke chocolaatjes. Bij de gedachte aan de appelbol met custard loopt het water al door de mond.

Lees verder
17 december 2015

Doe mee met uw buurt

Hoe goed kent u uw eigen buur(t) eigenlijk?

Kijk ik terug naar het afgelopen jaar dan hebben we op mijn werkterrein van alles en nog wat gerealiseerd. Zo zijn we druk doende om mensen met een arbeidsbeperking naar werk te begeleiden, de Tomingroep staat stevig en verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen zijn verruimd. Ik zou zoveel meer kunnen noemen, maar het meest in het oog springende is toch wel wat we met en voor de buurten van Hilversum doen. 

Lees verder
4 november 2015

Hilversum een creatieve stad?

Hoe vertel je Zuid-Koreanen over de creatieve economie?

Lees verder
23 september 2015

Vluchtelingen, een gastvrije uitdaging

De vluchtelingen brengen de problemen van ver weg dicht bij huis. Jarenlang hebben we op veilige afstand mogen lezen en zien wat een vreselijke oorlogen gaande zijn in Irak, Afganistan, Syrie, Eritrea en Somalie. Nu komen die oorlogen angstig dichtbij doordat mensen uit die oorlogen hun heil bij ons zoeken. Ze doen dat met hun vaardigheden, hun energie, hun wil om hier iets van hun leven te maken, maar ook met hun trauma's, hun verwachtingen, en met waarden die soms anders zijn dan de gangbare waarden hier.

Lees verder
28 juli 2015

Salarissen Gooise 'zorgleiders' onaanvaardbaar.

Afgelopen zaterdag zijn er 13 aangetekende brieven uitgegaan naar bestuursleden met de boodschap dat zij boven de Normering Topinkomens gehonoreerd worden. Daarnaast hebben de Raden van Toezicht en ondernemingsraden een kopie ontvangen.

Lees verder
19 mei 2015

Het panacee van lokale munten

Het zou wel eens een rage kunnen worden: de introductie van lokaal geld. In Hilversum en Bussum zijn een aantal mensen bezig met het ontwikkelen van de Gooise gulden. Zowel als wethouder sociale zaken en als econoom ben ik geinteresseerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier