h

Blog Paul Vonk

28 juni 2023

De SP: Solidariteit met Hilversummers

Als je door Hilversum toert (liefst op de fiets of lopend natuurlijk) merk je soms de achterstand bij het onderhoud van onze wegen. Het is mooi dat die achterstand de komende jaren wordt ingehaald. Op zo’n toer door Hilversum kun je zien dat er veel plannen op stapel staan. Er wordt gebouwd, er wordt gesloopt (zoals mogelijk het historische pand De Gooische Herberg?! Vreselijk!). Lang niet alle plannen zijn al zichtbaar maar het zijn er veel. We hebben geld voor deze projecten, maar hebben we ook de mensen om ze uit te voeren? De huidige formatie is qua capaciteit onvoldoende en te kwetsbaar om de risico’s goed te beheren. Het college schrijft dit letterlijk in de voorjaarsnota maar de SP roept dit al jaren. Wij vinden het niet verstandig om zoveel plannen en projecten tegelijk uit te voeren. Er moet extern personeel worden ingehuurd om bouwplannen rond te krijgen. Er worden tonnen uitgetrokken om een bedrijfsbureau op te richten om bouwprojecten te kunnen afronden, maar als het om mensen gaat missen wij deze ambitie. De wachtlijsten bij de jeugdzorg zijn nog steeds te lang, mensen moeten te lang wachten op thuishulp en het aantal mensen dat moeite heeft de rekeningen te kunnen betalen stijgt. De prioriteit van de SP ligt bij het oplossen van deze problemen. We zullen keuzes moeten maken de komende jaren en voor de SP staat solidariteit met Hilversummers op één. Meer aandacht, geld en mensen naar het sociaal domein: ook daar strijdt de SP het komende jaar voor.

Lees verder

U bent hier