h

SP als noodzakelijk tegengewicht

20 maart 2018

SP als noodzakelijk tegengewicht

Of het nu gaat om de veiligheid, wonen, zorg, werk, of het mediapark, de SP is een noodzakelijk tegengewicht tegen de liberalen in ons dorp. In de tijd die ik nu optrek met SP-ers in Hilversum, merk ik keer op keer dat zij meer dan wie ook in gesprek zijn met mensen, en consistent de kant
kiezen van degenen die ergens tegen aan lopen, in de knel zitten, of het gewoon moeilijk hebben.

In het college hebben we goed kunnen samenwerken met de liberalen. Maar ik ontdekte hoe belangrijk het was dat de SP tegenwicht kon bieden tegen de neiging om steeds weer volle vaart vooruit te gaan, en daarbij allerlei burgers en situaties over het hoofd te zien. Of het nu om de daklozen ging, mensen met een psychische aandoening die een ontmoetingsplek nodig hebben, statushouders, mensen in zorginstellingen, mensen met schulden, of al diegenen die wanhopig op een woning wachten, het was de SP die moest zorgen voor de bestuurlijke aandacht.

Soms was daar actie voor nodig. Ik herinner me nog goed dat de daklozen door het raadhuis liepen nadat mijn D66 collega de winterregeling van de Cocon had opgeschort. Dat gaf flink wat consternatie. De consequentie was wel dat hun situatie op de bestuurlijke agenda kwam met als gevolg een aantal wooncontainers. En toen het college al te snel met het asielcentrum aan de haal ging, was de SP ervoor nodig om te wijzen op de gevolgen voor de huisvesting. Hilversummers die al lang op een woning wachten, mochten niet de dupe van zijn van de komst van zoveel asielzoekers.

Ik noem ook de liberale neiging om in te kopen en aan te besteden. Tomin zou gewoon moeten gaan aanbesteden voor het groen. Dat leek mij niet want veel Hilversummers zijn voor hun werk van Tomin afhankelijk. Zij zouden hun werk verliezen als een ander bedrijf de bid zou winnen alleen al omdat ze met minder mensen met een beperking werken. Ik zag de uitkeringen al weer oplopen. En Tomin doet het gewoon goed. Er was een waar gevecht voor nodig om de opdracht aan Tomin vast te houden.

Ik noem deze voorbeelden om aan te geven hoe belangrijk het is dat de SP in Hilversum sterk is.

Jouw stem telt mee. Met jouw stem maken wij dit liberale dorp socialer voor iedereen.

U bent hier