h

Arjo Klamer

Arjo Klamer is een menslievende SP-er die de afgelopen jaren een vernieuwende sociale koers in Hilversum probeerde uit te zetten. Als wethouder hield hij veel gesprekken om de ervaringen, zorgen en ideeën van Hilversummers zelf te horen. Arjo is bekend geworden als hoogleraar economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hij promoveerde in 1981 aan de Duke University in de Verenigde Staten. Zijn proefschrift werd omgewerkt tot het baanbrekende boek Conversations with Economists (Littlefield and Roman, 1984) dat voor het eerst de retoriek van economen zichtbaar maakte. In 1990 publiceerde hij The Making of An Economist (Westview Press, samen met David Colander), waarin hij de opleiding van economen beeldend in kaart bracht. In 1996 bracht hij samen met Harry van Dalen de wisselwerking tussen beleid en wetenschap in Nederland in beeld in het boek Telgen van Tinbergen (Balans). Meer recent van zijn hand zijn In Hemelsnaam: de economie van overvloed en onbehagen (ten have, 2006) en Speaking of Economics: How to be in the conversation (Routledge 2007). In 2005 richtte hij de Academia Vitae in Deventer op. De Academia Vitae is een academische instelling voor mensen die midden in het leven staan. Zij grijpt terug op de principes van de brede klassieke, academische vorming. Van 2005 tot 2010 was hij decaan van Academia Vitae. In het publieke debat heeft hij zich gemengd door de ratio van de Europese integratie aan de orde te stellen bijvoorbeeld bij de invoering van de EMU en de Europese Grondwet.

Nevenfuncties

Lector Fontys Academy for creative industries, Professor in de Economie van Kunst en Cultuur, Erasmus University Rotterdam, Voorzitter Stichting Crafts Council NL, Voorzitter Stichting Economie en Cultuur, President Elect van de Association of Cultural Economics International, Secretaris Stichting “Stop de uitverkoop van de beschaving”, Voorzitter Stichting “Filosofie Oost-West”, Voorzitter van de Stichting CREARE, Lid  van de raad van toezicht Bernhard Lievegoed College, Lid raad van promotors of “S-NODI”Committee, President of international association of cultural economics, Lid advies commissie Voetbalclub Victoria en Voorzitter jury Rabo bank scriptie prijs business ethics, Algemeen Bestuurslid Comité Februaristaking Hilversum

U bent hier