h

NATUUR & MILIEU

23 juli 2013

SP op bezoek bij Urban Farming 035

Al eerder was de SP op bezoek bij Urban Farming 035. Toen regelden we een berg houtsnippers om paden van aan te leggen bij het project Villa Industria. Op 17 juli waren we terug bij Villa Industria om een handje te helpen bij het kruien van 18 kuub tuinaarde die de gemeente kwam storten. Ook nu kwamen we niet met lege handen. Uiteraard hadden we tomatenplantjes bij ons en bijna tweehonderd vrolijk gekleurde begonia’s. Deze planten konden we ophalen bij kwekerij Ome Joop uit Kortenhoef, die nadat ze van dit initiatief hoorden graag een bijdrage wilde leveren.

Lees verder
6 september 2012

SP-Hilversum roept op: Red de bij!

De SP heeft tijdens de bespreking van het concept groenbeleidsplan speciale aandacht gevraagd voor het Jaar van de Bij. In Nederland en vele andere landen zijn de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. De honingbij en in mindere mate andere bestuivers zijn cruciaal voor natuur en landbouw. Een ineenstorting van de bijenstand kan grote en onomkeerbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand is bovendien een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid. We hebben de wethouder Natuur en Milieu daarom gevraagd of ze het convenant bij-vriendelijk handelen wil tekenen en bij-vriendelijk handelen wil opnemen in het groenbeleidsplan

Lees verder
2 juni 2012

De natuur in brand

We moeten zuinig zijn op de prachtige natuur in en rondom Hilversum. De SP is het daar helemaal mee eens. Helaas er zijn zaken die onze Gooise natuur bedreigen, zoals natuurbranden. Afgelopen maand nog kreeg de regio Gooi en Vechstreek twee keer een natuurbrandwaarschuwing en dit lijkt steeds vaker voor te komen. De SP vraagt zich af of het risico op natuurbranden wel op het juiste niveau wordt ingeschat.

Lees verder
27 mei 2012

Gevaarlijk groen in de Oude Haven

Vorige maand werd het Diependaalse bos als “gevaarlijk” bestempeld en is door de gemeenteraad besloten dat er extra inspanning geleverd moest worden om dit bos weer in goede staat te herstellen. Wat de SP betreft gaat dit ook op voor de Oude Haven (één van onze “groene vingers”) omdat wegspoelend hellingzand lijkt te zorgen voor gevaarlijke situaties. De SP heeft de wethouder groen en beheer daarom gevraagd te onderzoeken of er iets aan dit probleem gedaan kan worden.

Lees verder
11 mei 2012

Vierhonderdzevenenzestig bomen langs het spoor gered

De gemeente Hilversum heeft, dankzij oplettende inwoners en SP politici, samen met ProRail en ‘Bomenwacht Nederland’ de kap van 467 bomen langs het spoortraject Amsterdam – Amersfoort voorkomen. De in januari 2011 voorgenomen kap van 640 bomen is teruggebracht naar 173 bomen. Lees hier hoe het gegaan is.

Lees verder
23 juni 2011

Dierenasiel Crailo

Het dierenasiel op Crailo is al jaren toe aan een flinke opknapbeurt. Vanwege geldgebrek en andere perikelen lukt het het bestuur echter niet om daar voldoende geld voor bij elkaar te krijgen. In januari 2012 worden de eisen voor de opvang van dieren zodanig aangescherpt, dat het huidige asiel niet meer aan de eisen kan voldoen. Er mogen dan geen dieren meer worden opgevangen.

Lees verder
19 april 2011

Plastic inzameling - 5

Afgelopen woensdag heeft de SP samen met een ruime meerderheid van andere partijen een motie ingediend om een aantal verbeteringen in de plastic inzameling voor elkaar te krijgen. Het gaat om een kwestie die nu al jaren sleept, maar waar maar geen voortgang in zit. 
Wij, maar ook anderen, krijgen vele klachten over containers die op verkeersgevaarlijke plekken staan, zakken die niet opgehaald worden én niet in de opening van de containers passen, etc. Ondanks vele gesprekken met het GAD is de situatie niet verbeterd. Erger nog, het begint er op te lijken dat de problemen als gevolg hebben dat Hilversummers steeds minder bereid zijn om het plastic nog apart te houden. Dat vinden wij een slechte ontwikkeling.

Lees verder
17 april 2011

Bomenkap (3)

Vorige maand heeft de SP vragen gesteld over de geplande kap van 664 bomen langs de spoorlijn Hilversum-Baarn. Dat heeft tot veel gedoe geleid. Ook GroenLinks heeft nog aanvullende vragen over de kwestie gesteld. 
De wethouder heeft inmiddels laten weten dat hij een aantal gesprekken met Pro-Rail heeft gevoerd om te kijken of de kap van al die bomen nou wel noodzakelijk is. Uit die gesprekken bleek dat Pro-Rail dat niet voor alle bomen even goed kon uitleggen. De wethouder was eerst van plan om voor een aantal bomen de kapvergunning te weigeren, maar waarom sommige andere bomen dan wel gekapt moesten worden bleef moeilijk uit te leggen. Dat heeft er toe geleid dat Pro-Rail in overleg met de wethouder heeft besloten om de aanvraag voor de kapvergunning in zijn geheel in te trekken. Pro-Rail gaat nu eerst beter op papier zetten welke bomen er precies waarom gekapt moeten worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier