h

SP-Hilversum roept op: Red de bij!

6 september 2012

SP-Hilversum roept op: Red de bij!

De SP heeft tijdens de bespreking van het concept groenbeleidsplan speciale aandacht gevraagd voor het Jaar van de Bij. In Nederland en vele andere landen zijn de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. De honingbij en in mindere mate andere bestuivers zijn cruciaal voor natuur en landbouw. Een ineenstorting van de bijenstand kan grote en onomkeerbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand is bovendien een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid. We hebben de wethouder Natuur en Milieu daarom gevraagd of ze het convenant bij-vriendelijk handelen wil tekenen en bij-vriendelijk handelen wil opnemen in het groenbeleidsplan

Waarom zijn er minder bijen?
Door een afname van drachtplanten (dit zijn planten die veel nectar en stuifmeel leveren, waarvan bijen afhankelijk zijn) verslechtert de leefomgeving van de bijen in Nederland. Dit maakt de bijen gevoeliger voor ziekten. Daarnaast is het gebruik van voor bijen giftige gewasbeschermingsmiddelen toegenomen. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze middelen zeer schadelijk zijn voor bijen en hommels. Al in kleine hoeveelheden kunnen zij bijenvolken verzwakken en vatbaarder maken voor ziekteverwekkers.


Foto: Donnalee Houthuyzen

Het jaar van de Bij

In het jaar 2012 is er extra aandacht voor de bijen en daar zijn goede redenen voor

In de afgelopen jaren is er een onrustbarende bijensterfte in Nederland.

Omdat het Nederlandse landschap qua aanbod van bloemen sterk is verschraald, zijn vele soorten wilde bijen in gevaar.

Onze voedselvoorziening is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bestuivende arbeid van bijen.

 

Wat kan Hilversum doen?
De gemeente Hilversum kan in het meerjaren groenbeleidsplan, wat op dit moment in de maak is, opnemen dat zij bij-vriendelijk zal handelen en ervoor kiezen om deze intentie vast te leggen in een bij-vriendelijk handelen convenant.

Vervolgens moet er een plan worden gemaakt om actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer, onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren, bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen en mee te werken aan
het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.

De SP Hilversum heeft de wethouder Natuur en Milieu daarom gevraagd om bij-vriendelijk handelen op te nemen in het groenbeleidsplan, het convenant bij-vriendelijk handelen te ondertekenen en in ieder geval bij de aanleg van plantsoenen en het planten van nieuwe bomen te denken aan bij- vriendelijke bloemen, struiken en bomen.

Wethouder Lon Jooren-vander Bor, heeft, ondanks dat ze zelf allegisch is voor bijen, toegezegd dat er serieus gekeken wordt hoe het bij- vriendelijk handelen een plek kan vinden in het groenbeleidsplan en laat ons nog weten of de gemeente het convenant zal tekenen.

Ook bij de samenwerkende Gewest gemeenten zullen we het convenant bij-vriendelijk handelen onder de aandacht brengen.

Wordt vervolgd……

Zie ook:

 

U bent hier