h

NATUUR & MILIEU

31 maart 2004

Geen weg over de hei!

De gemeente Hilversum heeft inmiddels besloten dat er een weg naar het mediapark moet komen. De gemeente concludeert onder ander op basis van het stadsdebat dat er geen aantasting van beschermd natuurgebied mag plaatsvinden. Het college vindt echter ook dat de bereikbaarheid van het mediapark verbeterd moet worden. Ze zijn er van overtuigd dat daar het aanleggen van een weg noodzakelijk voor is. Het college kiest er voor om het aanleggen van die weg te laten samenvallen met de plannen voor stadsvernieuwing in Hilversum Noord, met name rond de Erfgooiersstraat. Het komende jaar wil ze onderzoeken hoe dat het beste kan. De aanbevelingen van Hillen rond vervoersmanagement en maatregelen om het openbaar vervoer te verbeteren neemt het college met wat aanpassingen over. 

Lees verder
10 februari 2004

Geen weg over de hei!

Vanavond heeft het college haar standpunt over de door Hans Hillen voorgestelde weg over de hei kenbaar gemaakt. Dat besluit zal nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In het kort komt het er op neer dat de weg over de hei volgens het college onvoldoende steun van de bevolking heeft. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier