h

NATUUR & MILIEU

16 februari 2020

Neemt het College Hilversum de Commissie Welstand en Monumenten wel serieus?

Foto: SP

Op 24 januari 2020 heeft de Commissie voor Welstand en Monumenten (CWM) een negatief advies uitgebracht op de HOV lijn langs het spoor, en de weg over Anna's Hoeve, m.b.t. de aanleg van de fly-over, de natuurbrug, en de tunnel onder het spoor. Het College van Hilversum heeft besloten om de negatieve adviezen naast zich neer te leggen en stuurt in plaats daarvan een positief advies door naar Provinciale Staten. Reden voor de SP om vragen te stellen.

Lees verder

Vragen over mogelijke bomenkap voor 'relaxplek' op Stationsplein

Vorige week werd bekend dat de Stichting Citymarketing een kapvergunning heeft aangevraagd voor 12 bomen op de Schapenkamp. De Stichting wil zes bomen kappen om plaats te maken voor een ‘stellage’. 

Waarom de bestaande bomen moeten wijken is niet duidelijk. Een groene tijdelijke invulling van het Stationsplein is welkom. Als je daar echter bomen voor gaat kappen moet je je wel afvragen of je nog steeds goed bezig bent.

De SP stelde daarom vragen over nut en noodzaak - en of de aanvraag wel volgens de regels is.

Lees verder

Geen steun voor motie naar onderzoek bomenkap Anna's Hoeve

SP diende samen met Hart vooir Hilversum ene motie in om nieuw onderzoek te dien naar de gevolgen van de aanstaande bomenkap op Anna's Hoeve. De fracties vrezen dat de natuur teveel wordt beschadigd als niet voldeonde compenserende maatregelen worden genomen.

Een meerderheid van de gemeenteraad vomnd het extra beschermen van de natuur niet van belang en stemde tegen het voorstel. 

NB: enkele weken later walste de provincie met de kap over een dassenburcht. De omgevingsdienst Noord Holland legde een boete op en legde de kap tijdelijk stil.

Lees verder
11 september 2019

Duurzamer: samen met inwoners!

Foto: - / Pixabay

De overheid zet de komende jaren in op een duurzamer samenleving. We moeten van het gas af, overstappen op duurzame bronnen, en zuiniger omgaan met energie. Ook het Gooi doet hieraan mee. Er wordt, samen met o.a. Amsterdam, gewerkt aan een plan voor de overstap. Daarvoor is nu een ‘startnotitie’ geschreven.

Lees verder
3 april 2019

Inzet: wonen op het Arenapark

De SP ziet kansen: Ga voor woon-werken op het Areanapark. Maak (meer) woningbouw mogelijk, verbeter de voorzieningen, en stop de emissie van de biomassacentrale.  

Lees verder

Pagina's

U bent hier