h

PMD problemen in Kerkelanden

2 april 2019

PMD problemen in Kerkelanden

De SP ontving een noodkreet uit Flat de Reiger, één van drie woontorens (150 flats) in Kerkelanden.

De mensen die daar wonen betalen, net als iedereen,  afvalstoffenbelasting, en doen ook aan afval scheiden.

Voor restafval staat een gezamenlijke container naast de flats. Er is echter géén PMD container, zodat mensen hun PMD afval niet kwijt kunnen. Als noodoplossing hangen sommige bewoners de zakken voor de flat.  Het GAD komt echter niet voor plastic op die locatie.  Als het te lang buiten hangt bellen bewoners met de gemeente, Die haalt dan het afval op. Dat is echter geen structurele oplossing.

Het alternatief - met het plastic naar het scheidingsstation bij het winkelcentrum - is voor senioren niet handig en soms ook niet haalbaar.  

De SP heeft de wethouder gevraagd met de bewoners in gesprek te gaan over een oplossing–een ondergrondse PMD container bijvoorbeeld – en te onderzoeken of er meer flats met deze problematiek worstelen.

U bent hier