h

ARMOEDEBESTRIJDING

Minima

Zorg, welzijn en minimabeleid vragen meer aandacht. Het mag niet ingewikkeld zijn om een beroep te doen op minimaregelingen. We willen dat medewerkers van het sociaal plein rekening houden met de specifieke situatie van mensen, met extra aandacht voor kinderen in minimagezinnen. 

Het vorige college bezuinigde op het sociaal domein en dat is onacceptabel. De inkomensgrens voor alle minimaregelingen moet terug naar 130% van het minimumloon.

Lees verder
10 november 2021

Over de begroting Hilversum 2022

Foto: n.a. / pixabay

De integrale tekst van de SP Hilversum e.o. op de Programmabegroting 2022 van de gemeente Hilversum.

Lees verder
6 juni 2021

Kadernota Hilversum 2021: Dat kan anders

Foto: n.a. / pixabay

De kadernota van de gemeente Hilversum zet wederom in op groot geld voor grote projecten. Goed voor de CV van de wethouders. Maar de minima en wie afhankelijk is van zorg en welzijn komen er bekaaid vanaf. Bezuinigingen op zorg en welzijn gaan gewoon door. Als het geld voor het fysiek domein tegen de plinten van de te realiseren projecten klotst en er tegelijkertijd binnen het sociaal domein mensen verzuipen vanwege bezuinigingen dan is er iets mis. Dat moet echt anders.

Lees verder

College: extern Sociaal Fonds in Hilversum 'onwenselijk'

De SP vroeg in juni 2019 aan het college een onderzoek te doen naar het opzetten van een sociaal fonds. Dat onderzoek is nu klaar. Helaas concludeert het college daaruit dat de start van een Sociaal Fonds 'onwenselijk' is.

Zie ook (premium artikel): Geen Sociaal Fonds in Hilversum: ’Kwetsbaren kunnen tussen wal en schip kunnen vallen’

Lees verder

SP Hilversum wil sneller hulp voor dakloze jongeren: ’Elke dag is er één te veel’

Elke dag dat een jongere een dak boven het hoofd of noodzakelijke zorg en ondersteuning moet ontberen is er één teveel!

Hoewel de SP blij is met met de 8 plaatsen die voor opvang in de regio gerealiseerd is, blijkt het treurig genoeg een druppel op een gloeiende plaat.

Ze gaat ervan uit dat het college de ontstane situatie net zo zorgelijk vindt als de SP en onmiddellijk actie heeft ondernomen. 

Lees verder
12 juni 2019

Stop gewetenloze handel in schulden - SP komt met manifest

Foto: n.a. / pixabay

De SP presenteert haar eigen ‘Manifest Rondkomen en Kansen’. Doel: in Hilversum de beste en meest onnodige schuldhulpverlening van het land te realiseren.

Lees verder
2 mei 2018

SP wil actieplan ‘jongeren en schuld’

Foto: Pixabay / Pxabay

De SP-Hilversum diende in maart vragen in bij het college met betrekking tot schulden bij jongeren en vroeg of het college met een actieplan ‘jongeren en schuld’ zou komen. Ze deed een aantal concrete voorstellen voor dat actieplan.  Het college laat echter in een brief weten niet van plan te zijn om met een actieplan te komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier