h

VERKEER & VERVOER

Vliegveld Hilversum

Het vliegveld Hilversum heeft, als enige kleine vliegveld in de Randstad, een meerwaarde. Dat moet je niet te snel slopen en vervangen door een woonwijk, simpelweg omdat je zoveel mogelijk wilt bouwen. Het verdwijnen van het vliegveld kan leiden tot meer drukte, overlast van vliegverkeer van Schiphol, en aantasting van de omliggende natuur en het stiltegebied. 
 

Lees verder

Wegen

Verder uitbreiden van het wegennet in Hilversum kan niet. Nieuwe wegen en meer asfalt is geen optie, want schaadt de natuur. De SP is dan ook tegen een weg op of onder de hei.

Bestaande wegen anders gebruiken kan wel, maar zeker niet door woonwijken.

Van de Erfgooiersstraat een doorgaande weg maken is een slecht plan - de wijk kan zoveel verkeer niet aan.

Lees verder

SP Hilversum heeft vragen over politiek getinte vraag in burgerpanel over tweerichtingsverkeer Emmastraat

SP Hilversum heeft vragen over politiek getinte vraag in Burgerpanel

De Hilversumse SP-fractie is niet blij met de vraag in het zogenoemde Burgerpanel, me daarin de optie voor tweerichtingsverkeer in de Emmastraat. 

,,Ons bekruipt het gevoel dat hier een politiek spelletje wordt gespeeld‘’, zegt SP-fractievoorzitter Pierre van Rooden. Hij eiste in een serie schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders om dit voorbeeld onmiddellijk te verwijderen.

Lees verder
17 april 2021

Over de Mobiliteitsvisie 2040: Geen tunnel onder de hei! En waar zit nu de visie?

Voor de SP is de mobiliteitsvisie van het college, een inkijkje naar 2040,  een teleurstelling. Niet concreet, niet visionair, en heel veel gemiste kansen. Aardig wat leuke ideeen, dat wel, maar de enige echte maatregel in het stuk - een tunnel onder de hei - is waanzin en zal moeten worden geschrapt - het amendement daarvoor is al door de SP ingediend. 

Lees verder
23 september 2020

12 punten van advies voor de lokale inclusie agenda van Hilversum

In augustus legde het college van Hilversum de lokale inclusieagenda voor aan de raadscommissie. Diverse fracties, waaronder de SP, vonden de agenda niet goed genoeg. De wethouder nam het voorstel terug om het verder uit te werken. De SP presenteert nu een 12-puntenplan on tot een gedegen inclusieagenda te komen. 

Lees verder
11 juli 2020

Wie bepaalt de toekomst van Hilversum?

Foto: Hilversum

Op 1 juli werd door de gemeenteraad van Hilversum een burgerinitiatiefvoorstel  aangenomen. Het was de eerste keer dat een door de inwoners ingediend voorstel werd behandeld. De raad stemde unaniem voor. Het kostte de raad vier lange avonden van debat om tot dat oordeel te komen, en de tekst werd behoorlijk - en grotendeels onnodig - herschreven. Maar het doel van de inwoners werd bereikt en dat is een grote stap voorwaarts. 

Lees verder
14 april 2020

Besluit dichtgooien Kleine Spoorbomen niet nu!

Op donderdag 16 april vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen in een digitale meeting over de door het college voorgedragen oplossing voor de herinrichting van de Kleine Spoorbomen. De SP Hilversum vindt dit echter een zeer slecht moment.

Lees verder
13 maart 2020

Zorgen over drukte Johannes Geradtsweg

Foto: SP

Tijdens de vergadering van de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid spraken de bewoners van de Johannes Geradtsweg in. Zij maken zich zorgen over de toename van het verkeer wanneer de gemeenteraad kiest voor de KL29 variant als oplosisng voor de kleine spoorbomen. De SP deelt de zorgen.

Lees verder

Brede steun raad Hilversum: kritiek deskundigen op HOV-bouwwerken in de prullenbak

De SP Hilversum agendeerde de forse kritiek van de commissie Welstand en monumenten op de ontwerpen voor de Oosterengtunnel, de fly-over en de natuurbrug, onderdelen in het HOV project. Het college heeft die kritiek naast zich neergelegd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier