h

VERKEER & VERVOER

17 juli 2010

Stop inkorten en verdwijnen van buslijnen

In 2011 wordt er een nieuwe dienstregeling voor de bussen in de Gooi en Vechtstreek ingevoerd. Omdat de provincie slechts zeer beperkte eisen heeft gesteld, dreigen er vele buslijnen te verdwijnen, te worden ingekort of minder vaak te gaan rijden. Een enorme verslechtering van het openbaar vervoer in de hele regio.

Lees verder
16 juli 2010

HOV Huizen-Hilversum [2]

Een belangrijke laatste informatieavond, over HOV in het Gooi, is op het laatste moment (5 juli) verplaatst omdat Nederland de halve finale voetbal tegen Urugay moest spelen. Dat Nederland deze finale zou gaan spelen was op 2 juli bekend. Echter er ging geen persbericht uit over de verplaatsing van de informatieavond, noch werd het bekend gemaakt op de gemeente site of werd er via de mailinglist van de gemeente een bericht verstuurd. De gedacht voor deze verplaatsing was logisch, er komt natuurlijk geen mens. Echt sympatiek was het geweest om dit te communiceren. maar ja, daar had de gemeente even geen zin in. Zo gaat dat met burgerparticipatie in Hilversum.

Lees verder
26 maart 2010

Gevaarlijke afzetting wordt weggehaald

Sinds enkele weken staat er een onbegrijpelijke blokkade boven aan het fietspad van de stationstunnel. Fietsers worden geacht af te stappen en via het voetpad en het daarop volgende zebrapad over te steken. De reden dat deze blokkade er staat is dat het de veiligheid van de fietsers vergroot (zo was de gedachte). Er is namelijk meer verkeer door de tijdelijke afsluiting van de Beatrixtunnel en dat gaat waarschijnlijk gevaarlijke situaties opleveren. Dus moeten fietsers afstappen.

Lees verder
19 maart 2010

Parkeren in de Geuzenbuurt

Begin dit jaar is de Hilversumse politie, na jarenlang gedogen, plotseling over gegaan tot het bekeuren van foutgeparkeerde auto's in de Geuzenbuurt. Helemaal uit de lucht vallen kwam die actie overigens ook weer niet. Hulpdiensten en buurtbewoners hadden al meerdere malen bij de gemeente geklaagd dat door foutgeparkeerde auto's hulpdiensten soms de plaats van bestemming niet konden bereiken. Dat de politie dan op gaat treden is logisch. Veiligheid is van groot belang, daar zal niemand tegen zijn.

Lees verder
25 februari 2010

Verkeer is meer dan auto's

Om Hilversum ook voor de buitenwereld toegankelijk te houden is goed openbaar vervoer in de regio van belang De SP is van mening dat nog meer dan in de afgelopen jaren, ingezet moet worden op een betere bereikbaarheid van Hilversum, de Hilversumse wijken en buurten. Met name middels goed openbaar vervoer en de fiets.. Een snelle en goede verbinding met bijvoorbeeld Huizen hoort daar zeker bij. Maar niet ten koste van alles. De SP wil de bereikbaarheid niet verbeteren ten koste van de natuur of de leefomgeving. Dus geen weg over of onder de hei en voor een HOVlijn zijn wij alleen maar als dat kan zonder enorme betonnen viaducten over en langs Hilversumse woonwijken.

Lees verder
18 februari 2010

Rolstoeltaxi zelden op tijd

Vorige week vrijdag mocht ik deelnemen aan een mystery guest actie van het platform gehandicapten en chronisch zieken Hilversum om te ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn van het te reizen met de rolstoeltaxi. De actie werd ondersteund door makkers unlimited. Zij helpen mensen en groepen om met ludieke acties ongelijke behandeling van mensen met beperkingen in de eigen omgeving aan de kaak te stellen.

Lees verder
6 februari 2010

Beloon autodelen

In de discussie over de kilometerheffing blijven de nadelige effecten van de explosieve groei van het aantal auto's onderbelicht. Autobezit brengt wel degelijk maatschappelijke kosten met zich mee.

Lees verder
1 november 2009

Parkeerprobleem centrum opgelost

Het is haast nog niet opgevallen. Met een luttele ingreep zijn honderden parkeerplaatsen in het centrum, vlak bij de drukbezochte markt, bereikbaar geworden!
Met een kleine aanpassing is er vanaf de Koninginneweg/Stationsstraat een oversteekje gemaakt voor de auto's naar de ingang van Silverpoint. Er is een bord met een pijl rechtdoor bij geplaatst. That's it! Het is zo onbeduidend dat het nog niet eens op de website van Hilversum Beter Bereikbaar vermeld wordt.

Lees verder
22 oktober 2009

Openbaar vervoer: Hilversum verdient beter

Vorige week sprak de gemeenteraad in de discussie over het plan van eisen voor het openbaar vervoer in Gooi- en Vechtstreek. Je zou denken dat wij in Hilversum gaan over de bussen die in Hilversum rijden. Niets is minder waar, want het openbaar vervoer in onze regio wordt aanbesteed door de provincie Noord-Holland. Zelfs de routes en rijtijden van de Hilversumse buslijnen, kunnen we niet vaststellen.

Lees verder
12 oktober 2009

IBP Diependaalselaan

Afgelopen week zijn de werkzaamheden voor een hele serie kruispunten en rotondes aan de Diependaalselaan door de gemeenteraad besproken. Daar zijn een paar opvallende zaken over te melden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier