h

VERKEER & VERVOER

10 juni 2009

Een brug te ver

Het college heeft de raad afgelopen week een besluit voorgelegd met en trajectkeuze voor de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) lijn van Hilversum naar Huizen. Om te beginnen is de SP natuurlijk blij dat het college tijd, geld en aandacht geeft aan goed openbaar vervoer in de regio. Een verbinding van Hilversum naar Huizen hoort daar wat ons betreft zeker bij. Goed OV kan het autogebruik in en rond het overvolle Hilversum beperken en goede verbindingen van en naar Hilversum versterken de positie van Hilversum in de regio. We zijn tenslotte regiogemeente en intercity station, als we dat willen blijven moeten we daar ook in willen investeren. 
Het voorstel dat het college deed had wel een aantal flinke bezwaren.

Lees verder
6 juni 2009

Veilig oversteken

Als onderdeel van het IBP, dat de bereikbaarheid van Hilversum moet verbeteren, worden begin 2010 een aantal kruispunten op de Diependaalselaan verbeterd. Het doel is om de doorstroming te verbeteren op deze belangrijke verkeersader. Het gaat om diverse kruispunten vanaf Kerkelanden tot en met de Utrechtseweg. Afgelopen weken werden daar de eerste informatie- en inspraakavonden over. Zoals gebruikelijk was de SP daar bij, om van bewoners zelf te horen hoe ze over de plannen dachten.

Lees verder
21 oktober 2008

Hilversums fietsbeleid

Vorige week is er in de Raad over twee onderwerpen gediscussieerd die veel met elkaar te maken hebben: de nota aanvullend fietsbeleid en de infranota beide opgesteld onder verantwoordelijkheid van Wethouder Erik Boog.

Lees verder
21 juli 2008

Van 0 naar 100 in 5 seconden

Vlak voor de zomervakantie heeft het kabinet een belangrijk besluit genomen: er is besloten dat minister Eurlings kan starten met de voorbereidingen voor het kilometerheffingssysteem. Om alle technische systemen die daarvoor nodig zijn te laten maken is 167 miljoen(!) vrijgemaakt

Lees verder
2 maart 2008

Stille Erik

Twee jaar geleden is het al weer dat de SP samen met PvdA, D66 en CDA een mooi collegeprogramma afspraken. Een programma waar ook veel in stond over de bereikbaarheid van Hilversum. Prachtige dingen gingen we doen. Meer treinen, meer fietsvoorzieningen, gratis bussen, meer en beter vervoersmanagement. Minder aandacht voor auto’s, meer nadruk op alternatieven. Mooie SP doelen waar Hilversum volgens ons meer aan heeft dan aan een weg over de hei of de zoveelste parkeergarage.

Lees verder
9 december 2007

Parkeren in het centrum

De SP heeft het niet zo op openbare parkeergarages in het centrum. De reden daarvoor is eenvoudig. Parkeergarages trekken auto's aan. En die kunnen we simpelweg niet voldoende verwerken op de relatief smalle wegen van Hilversum. Daarom ook zet dit college in op verbeterd (en gratis) openbaar vervoer en betere bereikbaarheid van het centrum per fiets. Daarmee is het probleem van de auto in het centrum natuurlijk niet opgelost. Het zou naïef zijn om te veronderstellen dat door deze maatregelen er plotseling geen auto meer in het centrum komt. Daar komt nog bij dat we op dit moment flink wat parkeergarages in het centrum van Hilversum hebben staan. Die garages zijn belangrijk voor de economie van Hilversum. De markt, om maar een voorbeeld te noemen, kan niet bestaan als er in de buurt onvoldoende parkeerplaatsen zijn.

Lees verder
29 oktober 2007

Parkeren bij de markt

Parkeren in het centrum van Hilversum is altijd een probleem. En wat we ook doen, het zal altijd een probleem blijven. Als er al genoeg parkeerplekken zouden zijn, dan kan je er door de smalle straten van Hilversum gewoon niet komen. Op sommige plekken van Hilversum is de parkeerdruk wel een heel groot probleem. De Bloemenbuurt bijvoorbeeld, of de Geuzenbuurt. Het centrum is ook zo’n plek. Zeker op marktdagen kan je er je auto gewoon niet kwijt. De beste oplossing is natuurlijk om niet met de auto naar het centrum te gaan. Daarom pleit de SP ook voor betere fietsvoorzieningen en voor gratis openbaar vervoer. Allemaal maatregelen waar momenteel aan gewerkt wordt. Maar daarmee los je het probleem natuurlijk niet in zijn geheel op.

Lees verder
3 oktober 2007

Gratis met de bus?

Het was een wat vreemde vergadering van de commissie Verkeer en Buurt afgelopen week. Op de agenda stond een voorstel van het college om het busvervoer in Hilversum voor ouderen boven de 65 en voor jongeren tot 12 jaar gratis te maken. Dat voorstel is er gekomen omdat in het collegeprogramma tussen SP, D66, PvdA en CDA is afgesproken dat er experimenten met gratis openbaar vervoer in Hilversum zullen worden gedaan. Een paar maanden geleden heeft wethouder Boog met de commissie gesproken over hoe die experimenten er dan precies uit moesten zien. Een belangrijke uitkomst was dat het zou moeten gaan om specifieke doelgroepen,zoals ouderen. Met die boodschap is de wethouder aan de slag gegaan.

Lees verder
29 augustus 2007

Busje komt zo...

De SP heeft in het hele land meldpunten voor problemen met de OV Taxi. Deze taxi's zijn onder andere bedoeld om gebruikt te worden door mensen die zonder dit vervoer niet meer kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die naar een kaartmiddag willen of op bezoek bij een kennis in het ziekenhuis. Maar ook jonge mensen met een handicap zijn van de OV Taxi afhankelijk als ze ergens een afspraak hebben. De meldpunten van de SP worden overspoeld met klachten. In Hilversum hebben we zo'n meldpunt niet, maar toch bereiken ook ons veel klachten.

Lees verder
27 juni 2007

Inventarisatie SP: Fors tekort aan fietsenrekken op stations

Uit onderzoek van de SP blijkt dat op veel stations een dringende behoefte is aan extra fietsenrekken. Op de helft van de onderzochte stations zijn nu al te weinig stallingen, met de verwachte reizigersgroei zal dit aantal snel oplopen. De SP vraagt donderdag aan verkeersminister Eurlings om snel meer voorzieningen te treffen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier