h

VERKEER & VERVOER

22 februari 2017

Visie op het Stationsplein

In december heeft de gemeenteraad van Hilversum de visie vastgesteld voor de ontwikkeling van het stationsgebied. In januari volgde een discussieavond met inwoners. 

Lees verder
8 december 2016

Fietsveiligheid Naarderweg

Foto: Pexels / pixabay

De SP-Hilversum is gewezen op het ontbreken van goede straatverlichting op de Naarderweg.  

Lees verder
21 oktober 2016

Emmastraat blijft voorlopig éénrichtingsverkeer

Foto: Pierre van Rooden / Emmastraat

Het college van B&W heeft verschillende plannen om verkeersknelpunten in het centrum aan te pakken. Doel is om het centrum beter bereikbaar te maken zodat mee mensen naar Hilversum komen.

Lees verder

Parkeeroplossing Willem Barentszweg in de maak

SP-Hilversum deelde rode kaarten uit rondom het seniorencomplex Gooiers Erf. Stoepen zijn behoorlijk onbegaanbaar. Geregeld staan er auto's op stoepen. Voor mensen met een rollator is het 'zeer lastig' lopen.

Auto's die nogal ver op de stoep staan geparkeerd zijn een belemmering voor ouderen van het Gooiers Erf aan de Willem Barentszweg. Zij kunnen hierdoor niet hun dagelijkse rondje om het complex lopen, zoals de 93-jarige SP'er Fred Winter bijvoorbeeld. Hij heeft dit probleem meerdere keren aangekaart bij de gemeente.

Lees verder

Parkeren

Het invoeren van betaald parkeren is een lastenverzwaring voor buurtbewoners die niet voor iedereen op te brengen is. Invoeren van betaald parkeren kan pas na gedegen onderzoek en draagvlak in de buurt, en als de noodzaak ervoor is aangetoond. 

Lees verder

Middenberm bij oversteek op Franse Kampweg

De SP steunt de fietsersbond voor veilige oversteekplaatsen bij de Franse Kampweg (N236) bij Bussum. De provincie wilde aanvankelijk niets doen. Dit veranderde nadat de 13-jarige Tommy-Boy uit Kortenhoef overleed na een ongeval op de exacte plek waarvoor de bond waarschuwde. Lees verder
9 maart 2015

Provinciebestuur serveert Fietsersbond Hilversum af. Steun SP Fietsersbond.

In november 2014 stuurde de fietsersbond Hilversum een brandbrief naar de Provinciale Staten van Noord Holland. De oversteek voor wandelaars en fietsers op de Franse Kampweg (N236) is onveilig! De bond deed enkele voorstellen en wachtte op een reactie.Lees verder
16 januari 2015

SP steunt bewoners Diependaalselaan in protest tegen verkeersoverlast

SP-Noord Holland statenlid Dago Wellink heeft donderdag 15 januari het eerste luchtmeetpunt geplaatst op de Diependaalselaan in Hilversum. Het bewonerscomité Diependaalsbelang ageert daar al twintig jaar tegen de grote aantallen vrachtauto's door hun buurt. Er zijn vermoedens dat het doorgaande verkeer de grenswaarden voor fijnstof in de buurt fors doet overschrijden. Wellink plaatste  de meetbuisjes van Milieudefensie samen met VVD-wethouder Floris Voorink van verkeer in een houder.

Lees verder
19 september 2013

Kom ook! HOV Busbaan manifestatie vrijdag 20 september

Het plan om een dure busbaan aan te leggen tussen Huizen en Hilversum past niet in deze tijd. Daarom neemt de SP deel aan het Comité Busbaan Nee! Om duidelijk te maken dat we het echt niet eens zijn met de voorliggende plannen van de busbaan organiseert het comité Busbaan Nee! op vrijdag 20 september een protest manifestatie. Op ludieke wijze trekt een bonte stoet naar het raadhuis van hilversum om de burgemeester vele honderden handtekeningen aan te reiken. En natuurlijk is iedereen welkom! We verzamelen om 13.00 uur op de Kerkbrink en starten met de vrolijke bigband en jazz-muziek van DJ 'Play it again' Sem.

Lees verder
4 augustus 2013

HOV-busbaan geldverspilling

5 politieke partijen zetten vraagtekens bij het nut van een busbaan. Vlak na de zomer zal de raad van de Gemeente Hilversum een belangrijk besluit nemen: Gaat Hilversum definitief akkoord met het aanleggen van een aparte busbaan vanaf de A27, dwars door Hilversum Oost, naar Station Hilversum of niet? Als er een meerderheid komt, zal Hilversum hier 2,5 miljoen euro in steken en zal de bestuursovereenkomst met de Provincie Noord-Holland worden getekend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier