h

ONDERWIJS

16 november 2023

SP voorstel aangenomen: Op weg naar frisse scholen in Hilversum

Driekwart van de kinderen in Nederland zit in een klaslokaal met een ongezond binnenklimaat, ook in Hilversum. De SP heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad een voorstel ingediend om daar een einde aan te maken. Dit voorstel is aangenomen.

Lees verder

Hoger onderwijs

We willen instellingen voor hoger onderwijs stimuleren om zich in Hilversum te vestigen. We zetten daarbij vooral in op onderwijs gericht op de zorg, media en creatieve industrie, in samenwerking met de media en zorgbedrijven in Hilversum, zodat jongeren ook snel stages vinden en na de studie meteen werk hebben.

Lees verder
23 september 2020

12 punten van advies voor de lokale inclusie agenda van Hilversum

In augustus legde het college van Hilversum de lokale inclusieagenda voor aan de raadscommissie. Diverse fracties, waaronder de SP, vonden de agenda niet goed genoeg. De wethouder nam het voorstel terug om het verder uit te werken. De SP presenteert nu een 12-puntenplan on tot een gedegen inclusieagenda te komen. 

Lees verder

NH Gooi Zaterdag - Bestrijding Laaggeletterdheid

Hilversum wil structureel laaggeletterdheid bestrijden. Een motie van de SP daarover kreeg de steun kreeg van alle partijen in de gemeenteraad.Raadslid Bianca Verweij over hoe een plan van aanpak er uit moet zien.

Lees verder
9 maart 2020

SP Motie plan van aanpak tegen laaggeleerdheid bij kinderen unaniem aangenomen

Foto: - / Pixabay

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Het gaat hierbij om ruim 10% van groep 8-leerlingen, 9 tot 19% van vmbo-leerlingen, 36% van mbo2-leerlingen en 15% van mbo3. Samengenomen loopt tenminste 1 op de 10 kinderen risico om als laaggeletterde volwassene de maatschappij en de arbeidsmarkt te betreden. 

Lees verder

Hilversum wil 'structureel' laaggeletterdheid bestrijden

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. In de regio Gooi en Vechtstreek is van de circa 245.000 inwoners zo’n 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig.

Lees verder
30 januari 2020

Waarom de onderwijsstakingen WEL een goed idee zijn

Foto: SP

Waarom staken? Waarom zouden onderwijzers ouders al die last bezorgen door geen les te geven donderdag en vrijdag?

Lees verder

Onderwijshuisvesting: Geld voor spoedjes, rest moet wachten

De gemeenteraad van Hilversum heeft het Onderwijs Huisvestingsprogramma vastgesteld. SP-fractievoorzitter Bianca Verweij vond echter dat veel scholen buiten de boot vielen. Ze diende dertien amendementen in om deze scholen alsnog financiële steun te geven. 

Geen enkele partij wou een van deze voorstellen steunen. Verweij vroeg aanvankelijk om hoofdelijke stemming, maar zag daar uiteindelijk van af.

De SP steunde uiteindelijk alsnog het raadsvoorstel, aangezien er wel geld voor de andere scholen werd vrijgemaakt.

Lees verder

Zorgen over tekort aan klaslokalen in Hilversum

De fractie van de SP Hilversum luidt de noodklok. Het Hilversums college doet niet genoeg om het tekort aan klaslokalen op te lossen. Daardoor onstaan wachtlijsten. 

Bianca Verweij: "Politiek is keuzes maken. Steek je 4 miljoen euro in de renovatie van het raadhuis en laat je kinderen, die onderwijs nodig hebben op wachtlijsten staan, of maak je andere keuzes?"

Lees verder
2 december 2019

Wederom luiden we de noodklok: structureel tekort aan klaslokalen

Foto: - / Pixabay

Woensdag 27 november sprak de commissie Zorg en Samenleving over het onderwijs huisvestingsprogramma (OHP) 2020. Dit OHP maakt onderdeel uit van het Meerjaren Integraal Onderwijshuisvestingsplan (IHP) wat nog in de maak is. In het plan voor 2020 worden daarom alleen urgent op te lossen zaken voorgelegd. Wat opvalt is dat het college de gemeenteraad voorstelt om maar 6 van de 21 door de scholen voorgelegde urgentie zaken goed te keuren. En dat is vreemd, want de scholen hebben niet voor niets deze urgente aanvragen ingediend. Ze hebben wachtlijsten en komen serieus lokalen tekort, wachten op hoogstnoodzakelijk renovatie of hebben te weinig gymruimte.

Lees verder

Pagina's

U bent hier