h

SP Motie plan van aanpak tegen laaggeleerdheid bij kinderen unaniem aangenomen

9 maart 2020

SP Motie plan van aanpak tegen laaggeleerdheid bij kinderen unaniem aangenomen

Foto: - / Pixabay

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Het gaat hierbij om ruim 10% van groep 8-leerlingen, 9 tot 19% van vmbo-leerlingen, 36% van mbo2-leerlingen en 15% van mbo3. Samengenomen loopt tenminste 1 op de 10 kinderen risico om als laaggeletterde volwassene de maatschappij en de arbeidsmarkt te betreden. 

In de regio Gooi en Vechtstreek is van de circa 245.000 inwoners zo’n 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig. Dat wil zeggen dat zij niet, of slecht in staat zijn om in het Nederlands geschreven (digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven.

Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid op een groot aantal gebieden doorwerkt. Mensen uit deze doelgroep lopen een groter risico op werkeloosheid en sociaal isolement. Ook zijn ze vatbaarder voor depressies, belanden ze vaker in de criminaliteit en doen ze een groter beroep op medische zorg. Ook hun kinderen lopen deze risico’s. 

In juni 2019 ondertekenden ruim vijftig maatschappelijke organisaties en acht gemeenten het Taalakkoord 2019-2021 voor de regio Gooi en Vechtstreek. Daarmee onderschrijven zijn het actief tegengaan van laaggeletterdheid.

De acties die in het taalakkoord staan zijn echter vaak op incidentele basis.  

Aandacht en investeren in het tegengaan van laaggeletterdheid en het bevorderen van leesvaardigheden vraagt voortdurende aandacht en investering. Ook in Hilversum. 

Omdat er onder meer budget beschikbaar is in het onderwijs kansen beleid en onderwijs achterstanden potje, is er de mogelijkheid om hier sterker op in te zetten. 

Motie SP

Daarom vroeg de SP het college om een plan van aanpak, inclusief budget voorstel, te maken en in overleg met scholen op meer structurele basis te investeren in het voorkomen en tegengaan van laaggeleerdheid bij kinderen. 

Het voorstel kreeg de steun van de wethoduyer, en de gemeenteraad stemde unaniem voor de motie. Het plan zal zo snel als mogelijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tip
Een mooi initiatief is de actie Geef een boek cadeau.

Via deze actie kunnen mensen, maar ook bv gemeenten, boeken doneren, bv aan een goed doel of aan een school. 

De kosten van de boeken zijn laag: ca. €2,00 per boek.

Zie: http://geefeenboekcadeau.nl/

U bent hier