h

SP voorstel aangenomen: Op weg naar frisse scholen in Hilversum

16 november 2023

SP voorstel aangenomen: Op weg naar frisse scholen in Hilversum

Driekwart van de kinderen in Nederland zit in een klaslokaal met een ongezond binnenklimaat, ook in Hilversum. De SP heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad een voorstel ingediend om daar een einde aan te maken. Dit voorstel is aangenomen.

Helaas zijn er ook in Hilversum flink wat scholen waar kinderen les krijgen in een ongezond binnenklimaat oftewel een lokaal met slechte lucht. Dat wil zeggen een lokaal waar de maximale CO2 norm wordt overschreden. Dit wordt gemeten met behulp van door de gemeente verstrekte meet-apparatuur.

Ongezonde lucht is niet goed voor leerlingen. Leerlingen kunnen gezondheidsklachten krijgen en blijken slechter te scoren. Dit kan er toe  leiden dat ze een lager schooladvies krijgen. (1) De SP heeft daarom een motie ingediend (samen met de PVDA en D66) om ervoor te zorgen dat we nu echt werk gaan maken van een gezonde luchtkwaliteit in onze scholen. 

Een ruime meerderheid van de raad steunde het voorstel.
Voor elke Hilversumse school komt er een programma van eisen, inclusief een kostenberekening en een voorstel waarin rekening wordt gehouden met de wettelijke eisen waaraan een school moet voldoen. (2)

“Hilversum heeft prachtige oude schoolgebouwen, maar de luchtkwaliteit is vaak slecht. Het voorstel van de SP moet er toe leiden dat al onze kinderen straks les krijgen in frisse scholen. Als leerkracht van een basisschool in Hilversum én als raadslid voor de SP weet ik hoe belangrijk dat is”, aldus Paul Vonk, fractievoorzitter van de SP in Hilversum.

De SP heeft gevraagd om een berekening te maken wat het gaat kosten om de luchtkwaliteit in alle scholen voldoende (klasse C) en goed (klasse B) te krijgen. 

Niet alleen op scholen
Overigens is een gezond binnen klimaat niet alleen op scholen van belang maar ook voor BSO's, kinderdagverblijven en bijvoorbeeld verpleeghuizen. Recent onderzoek van platform Investico heeft als conclusie: ''273 scholen, 607 kinderdagverblijven en bso’s, 257 verpleeghuizen en 902 sportvelden liggen te dicht bij drukke wegen. De lucht is er te vervuild en voldoet niet aan de hernieuwde richtlijn van de GGD.Gemeenten beslissen zelf of ze de richtlijnen vertalen naar beleid voor gevoelige bestemmingen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er op dit moment acht gemeenten met zulk beleid en is ‘een handvol’ ermee bezig.''

De SP is blij met het aangenomen voorstel en zie uit naar de uitwerking van het voorstel en de maatregelen die genomen (zullen moeten) worden.

(1) Luchtkwaliteit op basisscholen zo slecht dat leerlingen driekwart van de tijd in te weinig zuurstof zitten, waardoor ze minder presteren - EenVandaag (avrotros.nl)
(2) RVO Frisse Scholen (arbocatalogus-vo.nl)

U bent hier