h

ONDERWIJS

27 maart 2018

Voor Elkaar: SP open brief speerpunten 2018-2022

Foto: SP

Aan de nieuwe raad van Hilversum,

Lees verder
19 februari 2018

SP over onderwijs: Het is vijf voor twaalf!

Foto: SP

Wij maken ons zorgen. De overheid heeft een hele belangrijke taak: zorgen dat kinderen naar school kunnen en dat er plek is voor elk kind. Van alle kanten bereiken ons signalen dat in de hele regio, dus ook in Hilversum, het onderwijs voor onze kinderen onder druk staat

Lees verder
19 februari 2018

Naschoolse opvang voor ieder kind

Ongelijkheid is een doorn in het oog. Teveel Hilversummers leven op de rand terwijl andere Hilversummers royaal kunnen uitpakken. De verschillen zijn merkbaar in het onderwijs. Terwijl Nederland gelukkig het principe koestert dat alle kinderen gelijke kansen hebben op onderwijs en dus gelijke toegang, dreigt de praktijk steeds meer geweld te doen aan dat principe. Kinderen die ouders hebben met veel geld, hebben nu meer en betere kansen dan kinderen met ouders die met
moeite rond komen.
Lees verder
1 november 2017

ROOD start met jongerenmanifest

De Hilversumse ROOD-afdeling maakt een herstart. Onze jongerengroep voerde in 2014 en ’15 al actie voor meer jongerenwoningen en hielden zich onder meer bezig met het opknappen van het skatepark in de Oude Haven.

Lees verder
8 oktober 2017

SP-Hilversum steunt stakende leraren

Foto: SP

Donderdag 5 oktober, de Dag van de Leraar, had de onderwijsbond een landelijke stakingsdag aangekocht in het primaire onderwijs.  De SP-afdeling Hilversum was aanwezig bij de uittocht uit Hilversum van de stakende leerkrachten uit het primair onderwijs.

Lees verder
28 juni 2017

SPeciaal voor basisschooldocenten

Foto: SP

Op 27 juni staakten docenten van de basisscholen in Nederland een uur in de ochtend. Zij staakten voor een eerlijk loon dat net zo hoog is als het salaris van hun collega’s in het middelbaar onderwijs, en lagere werkdruk door onder andere kleinere klassen. Door deze stakingen gingen leerlingen door het hele land vandaag om half tien naar school in plaats van half negen.

Lees verder

Kunst van leerlingen van de mozarthof

Een groep leerlingen van de Mozarthof - een school met zeer moeilijk lerende kinderen, zoals het downsyndroom of autisme - was de voorbij maanden druk doende met de verschillende kunstwerken.

 

 

Lees verder

Digitale vraagbaak voor Gooise jongeren

Om Gooise jongeren te helpen die problemen hebben hun school af te maken of werk te vinden, wordt dit jaar een digitale ontmoetingsplek gelanceerd. Daar kunnen ze veel makkelijker dan nu uitvinden welke hulp ze kunnen krijgen en waar dan precies.

Lees verder
27 november 2015

Speciaal voortgezet onderwijs moet blijven

Mulock Houwer 't Gooi dreigt te sluiten. De school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan ongeveer 50 kinderen vanaf 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen die het moeilijk hebben met leren en een afstand hebben tot de maatschappij.

Lees verder

Pagina's

U bent hier