h

SP bezorgd over tekort aan stageplaatsen

3 oktober 2018

SP bezorgd over tekort aan stageplaatsen

De SP stelde vragen over stageplaatsen. We horen namelijk steeds vaker dat er een tekort is. Daarnaast is stagediscriminatie een groot probleem.

De gemeente is niet primair verantwoordelijk voor stageplaatsen, maar ze maakt wel onderdeel uit van de arbeidsmarkt. Ze heeft er belang bij om de vinger aan de pols te houden. Voor het opleiden van nieuwe medewerkers in o.a. de media en de zorg zijn stageplaatsen enorm van belang. De SP hoort steeds vaker dat er hier een tekort aan is.

Tekort
De SP vroeg daarom aan het college uit te zoeken of er een tekort bekend is – en in welke sectoren. Zijn er knelpunten in beeld? Zit de gemeente met opleiders in de regio om tafel om deze aan te pakken? Is er een gezamenlijk plan van aanpak? En steekt de regio en/of de gemeente hier ook geld in? En leidt een tekort nu tot een studentenstop?

Veel gehoorde kritiek van studenten is dat zij zelf een stageplaats moeten vinden en daarin slecht begeleid worden. Zijn deze signalen bekend bij de gemeente?

Zorgsector
De zorgsector is in het Gooi een grote werkgever. Er is een tekort aan ‘handen aan het bed’ en er wordt veel opgeleid. Om tekorten terug te dringen is er zelfs een actieplan opgesteld: plan RAAT. Dat plan is in de regio Gooi en Vechtreek ontwikkeld.

De gemeenteraden zijn over dit plan nog niet actief geïnformeerd. De SP wil dat dat wel gebeurt, inclusief inzicht in de financiering.

Het plan zet ook in op werkgelegenheidstrajecten voor mensen uit de participatiewet (WWB, WW, WAJONG en migranten). Daarmee gaat het dus ook over investeringen in de participatiewet en gemeentelijk beleid.

Discriminatie
OC&W concludeerde onlangs dat discriminatie bij het vinden van een stageplek op het mbo nog altijd te vaak voorkomt. Er zijn grote verschillen tussen mbo-studenten met en zonder migratieachtergrondk. De helft van de mbo-studenten met een migratieachtergrond lukt het niet om in één keer een stageplek te vinden. 70 procent van de studenten zonder migratieachtergrond lukt dit wél.

Uit signalen die de SP krijgt lijkt dit ook in Hilversum te spelen. Wat doet de gemeente hieraan? Is er een Goois meldpunt stagediscriminatie? En zo niet, waar kunnen studenten zich dan melden?

De SP vraagt het college aanvullende maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij landelijke initiatieven zoals het opstarten van bedrijfsbezoeken, voorlichting en/of trainingen.

Conclusie
Opleiden kan alleen slagen als er voldoende goede stageplaatsen zijn. Als gemeente en regio moeten we ons daar voor inzetten.

U bent hier