h

SP over onderwijs: Het is vijf voor twaalf!

19 februari 2018

SP over onderwijs: Het is vijf voor twaalf!

Foto: SP

Wij maken ons zorgen. De overheid heeft een hele belangrijke taak: zorgen dat kinderen naar school kunnen en dat er plek is voor elk kind. Van alle kanten bereiken ons signalen dat in de hele regio, dus ook in Hilversum, het onderwijs voor onze kinderen onder druk staat

Er is een tekort aan (inval) leerkrachten. Niet voor niets staakten ook in Hilversum afgelopen oktober en december vele scholen. De SP verneemt dat er alleen al in Hilversum ruim 20 FTE aan vacatureruimte voor docenten openstaat. 

Het uitzendbureau voor docenten (PIO) biedt ook niet altijd meer soelaas. Ook bij hen is de voorraad docenten op. Het opsplitsen van klassen is nu orde aan de dag. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en verhoogt de werkdruk van de leerkracht.

Bianca Verweij: "Het is al vaker voorgekomen dat er vanwege tekort aan leerkrachten leerlingen naar huis zijn gestuurd. Zorgelijk. Wat gaan we daaraan doen? De leerplicht ambtenaar erop af sturen? Want officieel moeten we dan als gemeente handhaven. We investeren in voor- en vroegschoolse educatie en dat is heel goed, maar dan moet het vervolg van het onderwijs wel op orde zijn. Kinderen hebben recht op onderwijs en daar moet de overheid voor zorgen. Als dat in gevaar komt moet de overheid, en dus ook de gemeente, iets gaan doen! De SP pleit voor een onderzoek naar de problemen en Taskforce onderwijs."

Als we willen dat het onderwijs aan onze kinderen op peil blijft is het noodzakelijk dat ook de gemeenten zich gaan inspannen om te zorgen voor voldoende docenten.

Wij roepen de gemeenten dan ook op om een Taskforce of onderwijspact te sluiten met de scholen. Samen bekijken waar de problemen zitten en kijken wie wat kan bijdragen aan een oplossing. Dit om te zorgen dat we het onderwijs voor onze kinderen kunnen garanderen en de docenten lucht kunnen geven.

Onderwijs is voor kinderen een recht en wij moeten zorgen dat dit goed geregeld is!

Zie ook:

U bent hier