h

Hoger onderwijs

We willen instellingen voor hoger onderwijs stimuleren om zich in Hilversum te vestigen. We zetten daarbij vooral in op onderwijs gericht op de zorg, media en creatieve industrie, in samenwerking met de media en zorgbedrijven in Hilversum, zodat jongeren ook snel stages vinden en na de studie meteen werk hebben.

U bent hier