h

Speciaal onderwijs

Voor leerlingen met (gedrags)problemen moeten voldoende plekken in het speciaal onderwijs behouden blijven. Leerlingen moeten praktijk- en speciaal onderwijs in de regio kunnen volgen. 

U bent hier